بازدید رئیس مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور از پژوهشگاه

صبح روز چهارشنبه مورخ 24 دی ماه 1399 علی اکبر ملکی راد رئیس مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور  با هیأت همراه به منظور دیدار و بازدید  از پژوهشگاه و انعقاد قرارداد برگزاری دوره "MBA مدیریت انرژی براساس استاندارد ISO 50001 " و" دوره جامع بازرسی CNG " بصورت مشترک  در پژوهشگاه استاندارد حضور بهم رساندند.

در این دیدار سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه ضمن خوشامد گویی به ایشان به تشریح  فعالیت های پژوهشگاه پرداخت.

منصوره مظاهری با اشاره به اهمیت مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی با رویکرد حفظ منافع ملی کشور توضیحاتی در خصوص فعالیتهای پژوهشگاه در این ارتباط را ارائه نمودند.وی با تبیین نقش پژوهشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع و همچنین بازوی پژوهشی سازمان ملی استاندارد به لزوم آشنایی هر چه بیشتر آحاد جامعه با استاندارد و استاندارد سازی به ویژه آشنایی دانشجویان با استفاده از قراردادن درس استاندارد سازی در قالب واحد دروس دانشگاهی تاکید نمود.

دکتر علی اکبر ملکی راد رئیس آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور ضمن تایید بر بالندگی و تجهیزات پیشرو آزمایشگاه های پژوهشگاه استاندارد بر شناخته شدن هرچه بیشتر پژوهشگاه استاندارد بعنوان بازوی علمی و پژوهشی کشور تاکید نمود.

در این دیدار پس از امضاء و تبادل قرارداد از پوستر دوره ها رونمایی شد.

در ادامه  هیأت مهمان، بازدیدی از آزمایشگاه های پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی داشته و با فعالیت برخی از آزمایشگاه های این پژوهشکده آشنا شدند.

۲۵ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۲۸
تعداد بازدید : ۱,۳۷۷
Loading