برگزاری اولین اجلاس نوآوری و استاندارد در خرداد ماه سالجاری

اولین اجلاس نوآوری و استاندارد در تاریخ 1400/03/12 با همکاری سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد و سازمان متخصصین و مدیران و با حضور صاحبنظران و مسئولین برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این اجلاس، تعیین و تبیین نقش استانداردها در توسعه و بلوغ نوآوری، ارائه دستاوردهای محققان و پژوهشگران در حوزه نواوری و ارتقاء استانداردها، حمایت و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان از طریق تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، معرفی اصول و ضوابط صدور گواهینامه کیفیت کالاهای دانش بنیان (KB-COC, KB-COP)، توسعه همکاری پژوهشگاه استاندارد با مراکز نوآوری، پارک های علم و فناری و مراکز رشد برای استانداردسازی کالاهای دانش بنیان می باشد. همچنین آثار واحدهای فناور شرکت کننده در همایش ارزیابی شده و در اجلاس از برترین محصول دانش بنیان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد  (KB-COC، KB-COP یا دانش نماد) و برترین ایده های ارائه شده با سطح TRL بالاتر از 4 تقدیر به عمل خواهد آمد.  لازم به ذکر است که شرکت در فراخوان جذب ایده و اجلاس مذکور فرصتی برای استقرار صاحبان ایده، استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران خطر پذیر منتخب در مرکز نوآوری استاندارد خواهد بود. 

 

اطلاعات بیشتر در مورد اجلاس از طریق آدرس اینترنتی ذیل   قابل دسترسی می باشد.

www.standardevent.ir