برگزاری دوره آمـوزشی بازرسی و نمونه برداری از محصولات سلولزی و کاغذ

 

 
محتوی دوره:

  • انواع محصولات سلولزی
  • کاغذهای چاپ و تحریر
  • کاغذهای مقوا
  • تیشو
  • نمونه برداری چرم
  • نمونه برداری از انواع گیاهان و بذرها

 

 

 فراخوان سلولزی

 

 

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۳۱
تعداد بازدید : ۶۴۵