صفحه نخست / خدمات / آموزش / تقویم دوره های آموزشی 1401

دوره های آموزشی اعتباردهی و خدمات آزمایشگاهها و مراکز تست آزمون در سال 1401

 

دوره های آموزشی اعتباردهی و خدمات آزمایشگاهها و مراکز تست آزمون در سال 1401 

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

کالیبراسیون عمومی

 

 

20-21

1-2

 

 

7-8

 

 

تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی آزمایشگاهها ISO/IEC17025:2017

26-28

 

21-23  29-31   19-21   1-3   18-20  
 ممیزی داخلی آزمایشگاهها ISO/IEC17025:2017          19-20        20-21    
تربیت ارزیاب  ISO/IEC17025:2017                       
سرارزیابی ISO/IEC17025:2017                    22-24   
تخمین عدم قطعیت  13-14    22-23  30-31   4-5   15-16   15-16  
صحه گذاری روش های آزمون 28      29       28     30   
تضمین کیفیت نتایج آزمون    18-19    22-23    27-28       19-20    
مدیریت ریسک    24       1      2    25  
 قانون تصمیم گیری ISO Guide98-4 19       4     26       29  
تشریح الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC17025:2017                 12-14      
آشنایی با مبانی و ممیزی استاندارد INSO/IEC17020:2012     29-30             27-29     
تربیت ارزیاب   INSO/IEC17020:2012             5-7          
آزمون کمی نازل های CNG    17-18    25-26    27-28           
تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات          15             
تحلیل نتایج کالیبراسیون تجهیزات    11      5   6        

 

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ارزیابی انطباق     29-30      29-30         14-15  
کاربرد فنون آماری در آزمایشگاهها            28           
 مقایسات بین آزمایشگاهی(P.T)        23-24      29-30        
 کنترل کیفیت آزمایشگاهها با استفاده از نرم افزارهای آماری                  29-1    
 تربیت ارزیاب فنی مراکز آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC17025:2017        25-26           27-28   
 ممیزی داخلی آزمایشگاهها ISO/IEC17025:2017         17-18         20-21    
 اصول ممیزی داخلی ISO19011     28-29      16-17           
سرارزیابی ISO/IEC17025:2017           8-10          24-26  
آموزش استقرار الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی آزمایشگاهها ISO/IEC17025:2017             1-2     29-30     
دوره کاربردی استاندارد ISO/17025:2017  (تکمیلی)              17-19         
 تشریح الزامات و ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS        27-29        23-25       
تربیت ارزیاب IMS              6-7      18-19   
 آموزش استقرار الزامات و ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS                 16-17     

 

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

بازرسی و نمونه برداری مواد معدنی       29                
بازرسی و نمونه برداری نساجی و چرم         22               
 بازرسی دریچه های آدم رو               13-14        
بازرسی و نمونه برداری از مواد سوختی          14-15         13-14     
 بازرسی و نمونه برداری از غلات فله و بسته بندی          9-10             
بازرسی و نمونه برداری از مواد نفتی      22-23                 
بازرسی و نمونه برداری از محصولات سلولزی،چوب و کاغذ                       
 بازرسی و نمونه برداری ASP(نمونه برداری عمومی)                      
 اصول و فنون بازرسی کالا    11-12                  
نمونه برداری کالا و تجهیزات از گمرک                       
 بازرسی چشمی خودروهای دوگانه سوز براساس استاندارد 9747و9426   29-30      12-13      23-24       
بازرسی سیلندرهای گازفولادی بدون درزبراساس استاندارد 6792    31       14     25       
بازرسی شیر مخازن             18      30    
بازرسی و مهندسی پیچ و مهره و اتصالات فلزی             9-10          
جوشکاری لوله های گاز و استانداردهای آن              10-11         
بازرسی جرثقیل تاورکرین و موبایل (سطح 1)                12-14       
بازرسی جرثقیل دروازه ای ( سطح 2)                  21-23     
بازرسی جرثقیل های سکو و صنایع نفت و گاز                    26-28   
 ایمنی جرثقیل ها                     1-2 
تایید نوع خودرو های سبک وسواری COP           22            

 

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 آموزش استقرار استاندارد ISIRI/ISO 3834          1-2            
 تشریح الزامات IATF 16949:2016           28-29           
 تربیت ممیزی داخلی IATF 16949:2016              27-28        
 آموزش استانداردهای سری 17000         24             
 آموزش تدوین و روش اجرایی استاندارد ملی شماره 5             17         
 بازرسی آسانسور الکتریکی براساس استاندارد 1-6303 20-22        7-9             
 بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی بر اساس استاندارد 2-6303     28-30          5-6       
محاسبات پیشرفته آسانسور                   10-11    
بازرسی پلکان های برقی و پیاده رو متحرک براساس استاندارد ملی 1-13836            26-27           
 بازرسی لیفتراک و بالا بر ها بر اساس استاندارد ملی 11561و استاندارد بین المللی ASME           12-14             
 بازرسی ادوات جانبی و تجهیزات بالابری                     1-2 

دوره آموزشی در حیطه امور اندازه شناسی ومراکز آزمایشگاهی و بازرسین مربوطه در سال 1401

 

 

دوره های آموزشی در حیطه امور اندازه شناسی ومراکز آزمایشگاهی و بازرسین مربوطه در سال 1401

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 وسایل توزین سنگین بر اساس استاندارد 10274           29-30            

مبانی اندازه شناسی

 

 

 

 

 

15

 

 

 

توزین  و سنجش سبک

 

 

 

 

 

16-17

 

 

 

نازل سوخت

 

 

 

25

 

 

 

18-19

 

 

 

توزین سنگین(باسکول ها و جرثقیل های جاده)

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

آشنایی با تعمیرات باسکول های جاده ای

6-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با استاندارد 10274 باسکول های وسایل نقلیه

جاده ای

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

دوره آموزشی انرژی در سال 1401

 

دوره های آموزشی انرژی در سال1401

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

بازرسی معیار مصرف انرژی در فرایند تولید

3-4      29-30  

مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی براساس  ISO50001:2018

 1-2   13-14        17-18

اندازه گیری عملکرد انرژی با استفاده از خطوط مبنا و شاخص های عملکرد مبتنی بر استاندارد ISO50006:2014

28-29

24-25

آموزش استقرار سیستمهای مدیریت انرژی بر اساس

ISO50001-1 و ISO50002-2و ISO50003-3و SO50004-4و ISO50005-5و ISO50006-6

1-3

8-10

23-25

بهینه سازی انرژی

7-8           13-14

بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در موتورخانه ها

22-23

مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در صنعت

10

آموزش استقرار سیستم های مدیریت انرژی بر اساس ISO50015

12-13

29-30

پنوماتیک و سیستم های هوای فشرده

17

مقررات ملی ساختمان

6-7

10-11

جوشکاری و تعمیرات کارخانجات

1

 راهکارهای استقرار بهینه ISO50001:2018 و کسب موفقیت در ممیزی CB        21-22        12-13      
 نگهداری و تعمیرات کارخانجات    10                  

 

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ممیزی انرژی در صنعت

 

 

 

 

 

25-26

 

 

 

4-5

 

مدیریت انرژی و روش های کاهش مصرف حامل های انرژی در صنایع

 

 

 

 

 

 

 

 

16-17

 

 

مدیریت و تحلیل مصارف انرژی در ساختمان

 

 

 

 

 

 

11-12

 

 

 

 

مدیریت و تحلیل مصارف انرژی در صنعت

 

 

 

 

 

 

 

24-25

 

 

 

مدیریت و تحلیل مصارف انرژی در  کمپرسورها و سیستمهای هوای فشرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-27

 

برچسب انرژی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

23-24

 

 

 

معاینه فنی موتورخانه  ISIRI:16000

 

 

 

 

16-17

 

 

 

 

12-13

 

اصول و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر

این دوره با درخواست سازمان در محل آن سازمان برگزار میگردد.

مدیریت و تحلیل مصارف انرژی در ساختمان

این دوره با درخواست سازمان در محل آن سازمان برگزار میگردد.

  کلیه دوره ها با درخواست سازمان در محل آن سازمان برگزار می گردد.

دوره های آموزشی مدیریت پروژه در سال 1401

دوره های آموزشی مدیریت پروژه در سال 1401

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

متره و برآورد پروژه

23-24

8-9

21-22

مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

9-10

26-27

مدیریت پروژه بر اساس pmbok:2016

12-13

28-30

مدیریت ریسک پروژه

13-15

26-28

11-13

برنامه ریزی و کنترل تولید

28-29

14-15

نرم افزار) SPSSمقدماتی وپیشرفته(

4-5

نرم افزار)MATLABمقدماتی و پیشرفته)

4-5

نرم افزارMinitab(مقدماتی و پیشرفته)   26-27                   

کلیه دوره ها با درخواست سازمان در محل آن سازمان برگزار می گردد.

دوره های آموزشی بهداشت،درمان و تجهیزات پزشکی در سال 1401

دوره های آموزشی بهداشت،درمان و تجهیزات پزشکی در سال 1401

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

آشنایی با CE Marking  و محتوای تکنیکال فایل بر اساس الزامات MDD 93/42/EEC

5-6

26-27

اصول و مبانی معتبرسازی در صنایع دارویی Validation

15-16

مستندات و روش تهیه SOP در صنعت دارویی

23

15-16

تعیین کارایی مواد نگهدارنده در فرآورده های آرایشی و بهداشتی

1

1

عملیات انبار و توزیع در صنایع دارویی (GSP&GDP)

2

2

مدیریت ریسک تجهیزات پزشکی بر مبنای ISO14971

1

20

تدوین شناسنامه فنی تجیزات پزشکی Technical File

1

1

کنترل و پایش میکروبی محیط

6-7

کنترل کیفی مواد ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک

10-11

8-9

کروماتوگرافی مایع و گاز HPLC&GC

20-21

29-30

کلیه دوره ها با درخواست سازمان در محل آن سازمان برگزار می گردد.

دوره های آموزشی مهندسی صنایع- خودرو - قطعه سازی در سال 1401

دوره های آموزشی مهندسی صنایع- خودرو - قطعه سازی در سال 1401

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

استانداردهای اجباری 85گانه خودرو

22-25

20-23

21-24

تایید نوع خودرو ویژه خودروهای سبک و سواری

9-10

25-26

28-29

تشریح الزامات،مستندسازی و ممیزی داخلی

 IATF 16949:2016

6-8

28-30

آموزش استقرار تشریح الزامات و ممیزی داخلی

 IATF 16949:2016

22-23

18-19

کار استانداردstandardized work)) مبتنی بر الزامات خاص پژو سیتروئن و IATF16949:2016 یک روز

28-29

27-28

مدیریت ریسک سازمانی (MOR)

21-22

20-21

مهندسی مجدد فرآیندها (BRP)

17-18

برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)

21-22

تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد اجرای اثر بخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

4-5

مدیریت کاهش هزینه و ضایعات از طریق بهبود فرآیند تولید و خدمات

5-6

مدیریت برون سپاری

3-4

نرم افزار SPSS(مقدماتی وپیشرفته)

4-5

نرم افزار MATLAB(مقدماتی و پیشرفته)

6-7

رله و حفاظت

27-28

دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده رو –استاندارد شماره 3-14976

21-20

15-14

تلورانس گذاری مقدماتی

19-18

کنترل فریند آماری SPC

16-15

23-22

 برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)    17-18                  
  متعادل سازی خط تولید (Line Balancing)    10-11                  
 طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول(APQP)    24-25                  

 

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

محاسبات و طراحی سیستم های سرمایشی و گرمایشیHVAC

 

 

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

شناخت ، انتخاب و کاربرد روانکارهای صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول تصفیه فاضلاب های صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آب بندهای مکانیکی

 

 

 

15-16

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

 

 

 

26-28

 

 

17-19

 

 

18-20

 

رویکرد های برنامه ریزی تولید در فضای عدم قطعیت

 

 

 

 

18-19

 

 

 

 

 

12-13

طراحی آزمایش ها (DOE)

 

 

1-2

 

 

 

 

1-2

 

 

2-3

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن (FMEA)

 

 

 

 

3-4

 

 

3-4

 

 

 

تکنیک های ارزیابی ریسک براساس   استانداردISO31010:2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنترل کیفیت آماری (SQC)

 

 

 

 

25-16

 

 

29-30

 

 

 

برنامه ریزی هوشمند نگهداری و تعمیرات

 

 

 

 

 

5-6

 

 

 

 

7-8

الگوبرداری سیستماتیک (Benchmarking)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

3

ممیزی محصول به روش SQFE

 

 

 

 

 

 

 

11-12

 

 

 

فرایند تایید قطعه تولیدی PPAP

 

 

 

 

1-2

 

 

 

20-21

 

 

اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان

 

 

 

 

 

12-13

 

 

 

 

9-10

 مدیریت دارایی ها مبتنی بر استاندارد ISO55000:2014    6-7                  
 مدیریت ریسک مبتنی بر استاندار های سری ISO31000    12-13                  
 تلورانس گذاری مقدماتی              19-20        
 کنترل فریند آماری SPC      17-18          22-23      
 نرم افزارMinitab(مقدماتی و پیشرفته)    26-27                  
 ممیزی محصول به روش SQFE        21-22              

 کلیه دوره ها با درخواست سازمان در محل آن سازمان برگزار می گردد. 

دوره های آموزشی مدیریت محیط زیست،مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 1401

 

دوره های آموزشی مدیریت محیط زیست،مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 1401

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

HSE جهت محیط های کار با گاز

 

 

 

7-9

 

 

 

16-18

 

 

 

HSE صنایع نفت و گاز

 

 

 

 

2-3

 

 

 

28-30

 

 

HSE تخصصی صنایع اکتشافی نفت

 

 

 

 

12-13

 

 

 

8-9

 

 

HSE تخصصی حفاری نفت و گاز

 

 

 

 

 

20

 

 

 

18

 

تربیت کارشناس HSE برای صنایع

 

 

 

 

 

 

12-16

 

 

 

 

ممیزی HSE

 

 

 

 

22-23

 

 

 

 

 

2-3

راهکارهای استقرار بهینه  ISO14001:2015 و کسب موفقیت در ممیزی CB

 

 

15

 

 

 

 

 

 

15

 

آموزش استقرار الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

 

 

 

13-15

 

 

 

24-26

 

 

 

آمادگی واکنش در شرایط اضطراری

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7

 

 

مقررات صدور مجوز انجام کار(Permit to work)

 

 

28

 

 

 

 

 

 

4

 

نقش سرپرستان در کاهش حوادث شغلی

 

 

 

25-26

 

 

 

 

 

 

 

امداد، نجات و کمک های اولیه در حوادث

 

 

 

 

 

12-13

 

 

 

 

 

ایمنی برق

 

 

 

 

12-13

 

 

 

 

18-19

 

مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در صنعت

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

سرممیزی سیستم مدیریت HSE و آشنایی با اصول و مهارت های ممیزی شخص سوم بر اساس راهنمای ممیزی IOGP

 

 

 

 

22-24

 

 

 

 

29-30

 

کلیه دوره ها با درخواست سازمان در محل آن سازمان برگزار می گردد.

دوره های آموزشی تکنولوژی آب و پساب های صنعتی در سال 1401

 

دوره های آموزشی تکنولوژی آب و پساب های صنعتی در سال 1401

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

آشنایی با مبانی طراحی و کارکرد سیستم های تصفیه آب و پساب

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

طراحی،بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب و فاضلاب

 

 

 

 

 

8-9

 

 

 

 

 

تعمیر و نگهداری تصفیه خانه های آب و فاضلاب

 

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

تکنولوژی آب در صنعت

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

 

 

تصفیه آب در صنعت

 

 

 

3-4

 

 

 

 

 

 

 

تصفیه آب شرب

 

 

 

 

11-12

 

 

 

 

 

 

اصول تصفیه فاضلاب های صنعتی

 

 

 

26-27

 

 

 

 

 

 

 

اصول تصفیه پساب های بهداشتی و صنعتی با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز

 

 

 

 

 

28-29

 

 

 

 

 

روش های آزمایشگاهی کنترل کیفیت آب

 

 

9-10

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب و فاضلاب

 

 

 

 

 

 

10-11

 

 

 

 

بهره برداری از سختی گیری و بی یون کننده آب ضایع

 

 

 

 

24-25

 

 

 

 

 

 

آنالیز شیمیایی پساب های صنعتی

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

28-29

 

کنترل کیفیت آب های صنعتی/آشامیدنی

 

 

30-31

 

 

 

 

 

29-30

 

 

آشنایی با گاز کلرو نحوه کار با آن

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

2-3

 کلیه دوره ها با درخواست سازمان در محل آن سازمان برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی تعالی سازمانی و دانش مدیریت در سال 1401

 

دوره های آموزشی تعالی سازمانی و دانش مدیریت در سال 1401

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی