مرکز آزمون مهارت

این پژوهشکده در راستای ارتقای سطح کیفیت عملکرد آزمایشگاه‌ها به عنوان بخشی از راهبرد کیفیت، اقدام به راه اندازی مرکز آزمون مهارت نمود. این مرکز فعالیت خود را در سال 1392 با تدوین استاندارد ملی INSO-ISO-IEC 17043 برای پیشبرد اهداف زیر آغاز نمود:

 

 • ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها برای انجام آزمون‌ها‌، یا اندازه‌گیری‌های خاص و پایش عملکرد مستمر آزمایشگاه‌ه
 • شناسایی مشکلات آزمایشگاه‌ها و انجام اقداماتی برای بهبود که به ‌عنوان مثال می‌تواند مربوط به روش‌های اجرایی نامناسب اندازه‌گیری، اثربخشی آموزش کارکنان، نظارت یا کالیبراسیون تجهیزات باشد.
 • ایجاد اثربخشی و سازگاری روش‌های آزمون یا اندازه‌گیری
 • اعتماد سازی بیشتر برای مشتریان آزمایشگاه
 • شناسائی تفاوت‌های بین آزمایشگاهی
 • آموزش آزمایشگاه‌های مشارکت‌کننده بر پایه نتایج چنین مقایسه‌هایی
 • صحه‌گذاری ادعاهای عدم قطعیت
 • ارزیابی مشخصه‌های عملکردی یک روش– اغلب به‌ عنوان روش‌های مشترک تشریح شده
 • تخصیص مقادیر به مواد مرجع و ارزیابی مناسب بودن آنها برای استفاده در روش‌های اجرایی آزمون یا اندازه‌گیری خاص
 • پشتیبانی از بیانیه برابری اندازه‌گیری‌های موسسات ملی اندازه‌شناسی از طریق «مقایسه‌های کلیدی» و مقایسه‌های تکمیلی انجام شده از طرف دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (BIPM) و سازمان‌های اندازه‌شناسی منطقه‌ای وابسته
مرکز آزمون مهارت قابلیت اجرای الگوها در گروه های آزمایشگاهی انگ‌فلزات گرانبها، برق و الکترونیک، خودرو و نیرومحرکه، ساختمانی و معدنی، صنایع شیمی و پتروشیمی و پلیمر، صنایع غذایی- کشاورزی، اندازه شناسی و اوزان (کالیبراسیون)، مکانیک و فلز شناسی، مهندسی پزشکی، نساجی و چرم و سلولزی، بهداشتی و آرایشی و میکروبیولوژی را دارا می‌باشد.
از اهم فعالیتهای مرکز می توان به این موارد اشاره کرد:

 

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت مرکز آزمون مهارت بر اساس استانداردهای INSO-ISO 9001 و
 • INSO-ISO-IEC 17043 و تدوین مستندات مربوط
 • طراحی الگوهای آزمون مهارت در گروه‌های انتخاب شده در کمیته های فنی
 • طراحی و اجرای مقایسات بین آزمایشگاهی
 • ارائه گزارش تحلیلی عملکرد مشارکت کنندگان بر اساس آماره‌های معتبر و در نهایت رتبه‌بندی آزمایشگاه‌ه
 • تهیه و فروش اقلام آزمون مهارت
 • تهیه و فروش مواد مرجع مطابق با الزامات ISO Guide 35 و الزامات استاندارد ISO 17034
 • راه اندازی سایت رسمی مرکز آزمون مهارت استاندارد و اطلاع رسانی فعالیت مرکز و ارایه اطلاعات در مورد نحوه برگزاری آزمون مهارت و در ادامه راه اندازی سامانه(پورتال) برای ثبت نام مشارکت کنندگان و تبادل اطلاعات با ایشان از طریق زیرساخت IT توسعه یافته