برگزاری دوره های MBA و DBA مشترک با دانشگاه ها

دوره های MBA و DBA در همه جای دنیا مصداق این جمله است :همه راه ها به رم ختم می شود! در دنیای کسب و کار امروز هم، همه کارآفرینان،  مدیران،متخصصان و افراد نوآور و پیشرو،  سری به این دوره ها می زنند!

واقعیت این است که:بسیاری از متخصصین کشور عزیزمان در حوزه استاندارد شغلِ خود اولین هستند و برای تکمیل راندمان موفقیت در کسب و کار خود نیازمند دیدِ مدیریتی. از این رو مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی پژوهشگاه استاندارد  برای نخستین بار در ایران، با طراحی دوره های MBA در زمینه استانداردهای گوناگون منجر به تربیت نسل جدیدی از مدیران نوآور و مشتاق به یادگیری و مهارت افزایی شده است.

دوره MBA مدیریت انرژی بر اساس استاندارد 50001