اطلاعیه و فراخوان

مراسم شب هفتم شهید گمنام
مراسم شب هفتم شهید گمنام
همزمان با شروع چهل و...
مراسم شب هفتم شهید گمنام
همزمان با شروع چهل و...
 
چاپ اولین شماره نشریه علمی تخصصی پژوهشگاه استاندارد
چاپ اولین شماره نشریه علمی تخصصی پژوهشگاه استاندارد
اولین شماره نشریه عل...
چاپ اولین شماره نشریه علمی تخصصی پژوهشگاه استاندارد
اولین شماره نشریه عل...
 
برگزاری دوره آموزشی منطق RADAR ویژه متقاضیان تدریس و ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران
برگزاری دوره آموزشی منطق RADAR ویژه متقاضیان تدریس و ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران
تاریخ برگزاری دوره ه...
برگزاری دوره آموزشی منطق RADAR ویژه متقاضیان تدریس و ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران
تاریخ برگزاری دوره ه...
 
تشیع پیکر مطهر شهید گمنام در سازمان ملی استاندارد ایران
تشیع پیکر مطهر شهید گمنام در سازمان ملی استاندارد ایران
با پیگیرهای بعمل آمد...
تشیع پیکر مطهر شهید گمنام در سازمان ملی استاندارد ایران
با پیگیرهای بعمل آمد...
 

جدیدترین دوره های آموزشی

دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در میکروبیولوژی
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در میکروبیولوژی
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در میکروبیولوژی
 
بازرسی آسانسور های الکتریکی 1_6303
بازرسی آسانسور های الکتریکی 1_6303
بازرسی آسانسور های الکتریکی 1_6303
 
دوره آموزشی سر ارزیابی تشریح الزامات و مستند سازی وممیزی آزمایشگاه بر اساس استاندارد17025
دوره آموزشی سر ارزیابی تشریح الزامات و مستند سازی وممیزی آزمایشگاه بر اساس استاندارد17025
دوره آموزشی سر ارزیابی تشریح الزامات و مستند سازی وممیزی آزمایشگاه بر اساس استاندارد17025
 
دوره آموزشی قانون تصمیم گیری
دوره آموزشی قانون تصمیم گیری
دوره آموزشی قانون تصمیم گیری
 
دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون
دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون
دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون
 
دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از کالا
دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از کالا
دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از کالا
 
دوره آموزشی مبانی ممیزی 2012-17020
دوره آموزشی مبانی ممیزی 2012-17020
دوره آموزشی مبانی ممیزی 2012-17020
 
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت
 

بسته آموزشی دوره های ویژه جایزه ملی کیفیت ایران

Loading

اطلاعیه آموزش

Loading

بسته آموزشی دوره استانداردسازی ویژه محصولات دانش بنیان

Loading

تقویم مناسبت ها

آمار بازدیدکنندگان

۱۴ نفر
۱,۰۷۸,۴۸۷ نفر
۱۹ بهمن ۱۴۰۱
۶۶۷ نفر
۱,۱۱۹ نفر
۱,۰۷۸,۰۶۳ نفر
۶۵۴,۳۸۷ نفر