اطلاعیه و فراخوان

مراسم شب هفتم شهید گمنام
مراسم شب هفتم شهید گمنام
همزمان با شروع چهل و...
مراسم شب هفتم شهید گمنام
همزمان با شروع چهل و...
 
چاپ اولین شماره نشریه علمی تخصصی پژوهشگاه استاندارد
چاپ اولین شماره نشریه علمی تخصصی پژوهشگاه استاندارد
اولین شماره نشریه عل...
چاپ اولین شماره نشریه علمی تخصصی پژوهشگاه استاندارد
اولین شماره نشریه عل...
 
تاریخ برگزاری دوره های آموزشی جایزه ملی کیفیت(دستیابی به موفقیت پایدار ISO۹۰۰۴:۲۰۱۸ , آشنایی با مدل کیفیت جهان اسلام) -بهمن
تاریخ برگزاری دوره های آموزشی جایزه ملی کیفیت(دستیابی به موفقیت پایدار ISO۹۰۰۴:۲۰۱۸ , آشنایی با مدل کیفیت جهان اسلام) -بهمن ماه ۱۴۰۱
تاریخ برگزاری دوره های آموزشی جایزه ملی کیفیت(دستیابی به موفقیت پایدار ISO۹۰۰۴:۲۰۱۸ , آشنایی با مدل کیفیت جهان اسلام) -بهمن ماه ۱۴۰۱
 
تشیع پیکر مطهر شهید گمنام در سازمان ملی استاندارد ایران
تشیع پیکر مطهر شهید گمنام در سازمان ملی استاندارد ایران
با پیگیرهای بعمل آمد...
تشیع پیکر مطهر شهید گمنام در سازمان ملی استاندارد ایران
با پیگیرهای بعمل آمد...
 

جدیدترین دوره های آموزشی

دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در میکروبیولوژی
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در میکروبیولوژی
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در میکروبیولوژی
 
بازرسی آسانسور های الکتریکی 1_6303
بازرسی آسانسور های الکتریکی 1_6303
بازرسی آسانسور های الکتریکی 1_6303
 
دوره آموزشی سر ارزیابی تشریح الزامات و مستند سازی وممیزی آزمایشگاه بر اساس استاندارد17025
دوره آموزشی سر ارزیابی تشریح الزامات و مستند سازی وممیزی آزمایشگاه بر اساس استاندارد17025
دوره آموزشی سر ارزیابی تشریح الزامات و مستند سازی وممیزی آزمایشگاه بر اساس استاندارد17025
 
دوره آموزشی قانون تصمیم گیری
دوره آموزشی قانون تصمیم گیری
دوره آموزشی قانون تصمیم گیری
 
دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون
دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون
دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون
 
دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از کالا
دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از کالا
دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از کالا
 
دوره آموزشی مبانی ممیزی 2012-17020
دوره آموزشی مبانی ممیزی 2012-17020
دوره آموزشی مبانی ممیزی 2012-17020
 
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت
 

بسته آموزشی دوره استانداردسازی ویژه محصولات دانش بنیان

Loading

بسته آموزشی دوره های ویژه جایزه ملی کیفیت ایران

Loading

تقویم مناسبت ها

آمار بازدیدکنندگان

۲۰ نفر
۱,۰۷۴,۰۴۴ نفر
۱۴ بهمن ۱۴۰۱
۱۷۳ نفر
۵۷۳ نفر
۱,۰۷۳,۶۲۰ نفر
۶۵۲,۴۸۲ نفر