پژوهشگاه استاندارد|خدمات پژوهشگاه|ثبت مشکلات سامانه سینا

ثبت مشکلات سامانه سینا

فرم مشکلات نرم افزار سینا

مشکلات نرم افزار سینا
*
*
*
*
*
*


* = ضروری

در صورت نیاز به ارسال مستندات بیشتر، با ایمیل info@standard.ac.ir   مکاتبه فرمایید.