پژوهشگاه استاندارد|معرفی|پژوهشکده‌ها|پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر
گروه پژوهشی شیمی
گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی
گروه پژوهشی نساجی و چرم
Loading

این گروه پژوهشی شامل سه آزمایشگاه مرجع با عناوین

1- آزمایشگاه شوینده، آرایشی و بهداشتی،

2- رنگ و رزین و چسب،

3- تجزیه می باشد.

نیروی انسانی این گروه پژوهشی شامل سه نفر عضو هیات علمی، 5 نفر نیروی کارشناسی و یک نفر تکنسین می باشد. 

 وظایف گروه پژوهشی:

 • ارایه خدمات آزمایشگاهی به ادارات کل استاندارد، گمرکات، دفتر تعیین تعرفه و سایر متقاضیان
 •  انجام آزمون انواع مواد اولیه آلی و غیر آلی مورد مصرف در صنایع شیمیایی 
 • انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت فرآورده های شیمیایی 
 • انتشار نتایج تحقیقات و فعالیت های علمی از طریق نشریات، مجلات و مقالات و ... 
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی مواد اولیه و فرآورده های شیمیایی 
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی 
 • اداره دبیرخانه کمیته های فنی متناظر TC 47 و TC61/SC2 و TC 334و TC 256
 • ارائه خدمات علمی و فنی به کلیه متقاضیان از جمله واحدهای تولیدی، آزمایشگاه های همکار، واردکنندگان، صادرکنندگان و ...
 • ارایه خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاه های همکار، کارشناسان ادارات کل استان و دانشجویان 
 • بررسی و شناسایی با هدف رفع نیازهای پژوهشی بخش های تولیدی، خدماتی و اجرایی و سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 • برنامه ریزی و انجام پژوهش و تحقیقات در ارتباط با نظام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت، بهبود روش ها، تضمین کیفیت و کارایی کالاها و خدمات موضوع فعالیت گروه 
 • ایجاد ارتباط فعال و همکاری سازنده با صنایع، موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • ارائه خدمات علمی به سازمان ها و بخش های صنعتی و تجاری
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرح های پژوهشی بخش های مربوط
 • انجام آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی به منظور تعیین دقیق ویژگی و ماهیت کالا
 • راه اندازی روش های آزمون مورد نیاز استانداردسازی در حوزه فعالیت گروه و پیشنهاد تعرفه آزمون بر اساس قیمت تمام شده 
 • تلاش در جهت تجاری سازی نتایج پروژه های تحقیقاتی و فناوری 
 • همکاری با مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی برای برگزاری دوره های آموزشی کاربردی فنی و تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کارشناسان ادارات کل استاندارد استان ها و سایر موارد درخواستی
 • همکاری در فعالیت های مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق نظیر شرکت های بازرسی، نهادهای صدور گواهینامه و آزمایشگاه های آزمون، برسنجی و تشخیص طبی
 • همکاری/ اجرای آزمون های مهارت و تهیه مواد مرجع 
 • همکاری/ اجرای ارزیابی انطباق در حوزه کالا، خدمات و اشخاص
 • انجام اقدامات اجرایی جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه های پژوهشی تقاضا محور منطقه ای و آزمایشگاه های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 • مشارکت در ادارۀ دبیرخانه کمیته های متناظر مرتبط با وظایف محوله مانند: سازمانهای جهانی استاندارد (ISO)، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، کمیسیون کدکس غذایی (CODEX) و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)؛
 • اظهار نظرفنی، کارشناسی و رسمی درخصوص موارد ارجاعی از سوی سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی
 • شرکت در جلسات، کمیته ها و کمیسیون های ملی و بین المللی پیرو ابلاغ یا موافقت مرجع ذی صلاح پژوهشگاه
 • انتشار نتایج پژوهشی و فعالیت های علمی _ فنی مربوط از طریق کتب، مجلات، مقالات و....
 • برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی و پژوهشی براساس ضوابط و مقررات مربوطه
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط