پژوهشگاه استاندارد|خدمات|خدمات علمی و استقرار سیستم های مدیریت و کیفیت

خدمات

خدمات در پژوهشگاه استاندارد

 

استانداردسازی با تلاش در جهت افزایش سطح کیفیت کالا و خدمات ، نقش قابل توجهی را در پیشرفت صنعت و اقتصاد ایفا می نماید. در راستای استاندارد سازی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی بخش علمی و پژوهشی پژوهشگاه استاندارد با هدف ارتباط با صنعت و امکان ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی به صنعت در جهت ارتقا کیفیت و استانداردسازی تاسیس گردیده است.
در بخش خدمات ، پژوهشگاه استاندارد بر آن است تا با استفاده از دانش فنی استانداردسازی و تکیه بر نیروی انسانی متخصص و با تجربه و استناد به منابع استانداردهای ملی و مرجعیت آزمایشگاه های استاندارد و به کارگیری تجهیزات و بسترهای آزمایشگاهی مناسب نیاز علمی و پژوهشی بخش تولید و صنعت کشور را برآورده سازد.
 
ارائه خدمات در پژوهشگاه استاندارد در حوزه های ذیل صورت می گیرد:
 
•   انجام خدمات آموزشی و کمک به ارتقای منابع انسانی
•  آموزش در زمینه احداث و رفع نقص آزمایشگاه واحد های تولیدی
•  آموزش در استقرار سیستم های کیفیت
•  آموزش در زمینه تدوین استانداردهای بین المللی، ملی و کارخانه ای بر اساس پژوهش های کاربردی
•  آموزش های فنی به منظور افزایش بهره وری ، اصلاح خط تولید و کاهش ضایعات واحدهای تولیدی
•  خدمات آموزشی در زمینه ارزیابی انطباق واحدهای تولیدی
•  خدمات آموزشی در خصوص استاندارد کردن شاخص های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات
•  خدمات آموزشی در زمینه تعیین نرخ کیفیت
•  آموزش به منظور تسهیل در روند استاندارد سازی واحدهای تولیدی و اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد