پژوهشگاه استاندارد|معرفی|ریاست|دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

وظایف دبیرخانه هیأت امناء

 •    بررسی پیشنهادات دریافتی از سوی معاونت‏ ها و واحدهای مختلف پژوهشگاه و تطابق آن‏ها با ضوابط و مقررات بالادست و ضوابط پژوهشگاه و اخذ نظر رئیس پژوهشگاه 
 •     تشکیل کمیته های متناسب، برای بررسی تعرفه های خدمات (آزمایشگاهی، فنی و علمی) پیشنهادی واصله و تهیه پیش نویس جهت تصویب 
 •     تهیه، دعوتنامه ها و دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیات امناء پژوهشگاه 
 •      برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امناء پژوهشگاه 
 •      تهیه و تنظیم صورت جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امناء پژوهشگاه 
 •      تنظیم خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات هیات امنا و ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اخذ ابلاغیه 
 •     برقراری ارتباط با مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت پیگیری امور مربوطه
 •      تهیه فرمت نامه جهت ابلاغ مصوبات کمیسیون دائمی و هیات امناء توسط رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی ربط جهت اجرا 
 •     بارگذاری صورتجلسات هیات امنا و مستندات مصوب مرتبط در پورتال با نظر رئیس پژوهشگاه 
 •     جمع آوری و تدوین (کتابچه) صورت جلسات هیات امنای پژوهشگاه و بایگانی آن ها
 •      انجام سایر امور محموله از سوی رئیس پژوهشگاه.

 

 
 •     تهیه و به روز‏رسانی‏‏ فرم‏ ها‏‏ی مربوط به درخواست تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه و سایر فرم ‏ها‏‏ی مورد نیاز 
 •     پیگیری و انجام امور مربوط به درخواست تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه از هیات ممیزه مرکزی 
 •     انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت‏ های استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه و متقاضیان جذب و استخدام در پژوهشگاه و پیگیری پرونده‏ های ارسالی به هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا تعیین تکلیف نهایی
 •     انجام امور مربوط به شرکت پژوهشگاه در فراخوان‏ های جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 •     انجام امور مربوط به راستی آزمایی و امتیازدهی به مستندات و مدارک (پژوهشی، آموزشی و اجرایی)، انجام مصاحبه و سایر امور اجرایی مربوط به متقاضیان جذب و استخدام در پژوهشگاه 
 •     پیگیری به روز‏رسانی‏‏ پورتال دبیرخانه هیات اجرایی جذب پژوهشگاه و انجام امور مربوط به دبیرخانه هیات اجرایی جذب طبق آیین نامه‏ ها و مقررات مربوطه 
 •     برگزاری جلسات و ارائه گزارش‏ های مورد نیاز به هیات اجرایی جذب پژوهشگاه و همچنین هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 •     هماهنگی و برگزاری جلسات کارگروه صلاحیت عمومی و ثبت امتیازات 
 •     تهیه دستور جلسات، برگزاری جلسات و تهیه صورت جلسات هیات اجرایی جذب
 •     اطلاع ‏رسانی‏‏ قوانین و مقررات جذب هیات علمی به متقاضیان و اعضای هیات علمی پژوهشگاه
 •     پیگیری انجام امور مربوط به درخواست ماموریت و انتقال از پژوهشگاه یا به پژوهشگاه، تمدید قرارداد اعضای هیات علمی و طرح سربازی در هیات اجرایی جذب پژوهشگاه
 •     پیگیری انجام کلیه امور مربوط به بورسیه نمودن دانشجویان پسا دکتری داخل 
 •     بررسی امتیازات اعطا شده به پرونده‏ های اعضاء هیات علمی و برگزاری جلسات کمیته ترفیعات پژوهشگاه، به منظور اعطای پایه استحقاقی سالیانه/ پایه تشویقی/ پایه احتساب سنوات
 •     برنامه ‏ریزی و پیگیری برگزاری دوره ‏های دانش افزایی همکاران هیات علمی توسط مدیریت توسعه استاندارد و آموزش‏ های کاربردی پژوهشگاه
 •     برنامه‏ ریزی و پیگیری برگزاری نشست‏ های عمومی اعضای هیات علمی و انتقال نظرات به رئیس پژوهشگاه 
 •     تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در حوزه مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه 
 •     اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
 •     انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه.

 

 

 

معرفی اعضاء هیأت امناء پژوهشگاه استاندارد

 نام و نام خانوادگی  سمت  نوع عضویت  عنوان
آقای دکتر مهدی اسلام پناه  رئیس سازمان ملی استاندارد  حقوقی  رئیس
آقای دکتر رامین حاجی خانی سرپرست پژوهشگاه استاندارد  حقوقی  دبیر
آقای دکتر مسعود میرکاظمی   رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  حقوقی  عضو
 آقای دکتر محمد سلیمانی رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  حقوقی  عضو
 آقای دکتر سید رضا فاطمی امین  وزیر صنعت، معدن و تجارت  حقیقی  عضو
 آقای دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 حقیقی  عضو
آقای دکترسیدصدرالدین شریعتی  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  حقیقی عضو
 آقای دکتر رامین حاجی خانی  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  حقیقی  عضو
 آقایدکتر سید محمود هاشمی  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  حقیقی  عضو
 

 

 اعضای کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد
 نام و نام خانوادگی  سمت  نوع عضویت  عنوان
---------------  رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد  حقیقی  رئیس
آقای دکتر رامین حاجی خانی  سرپرست پژوهشگاه استاندارد 
 حقوقی  دبیر
---------------
 مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد  حقیقی  عضو
---------------
 نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور  حقوقی  عضو
---------------
 نماینده مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  حقوقی عضو 

 


مصوبات هیأت امناء

 

اعضا هیات اجرایی جذب پژوهشگاه استاندراد
 نام و نام خانوادگی  سمت  نوع عضویت  عنوان
 آقای دکتررامین حاجی خانی سرپرست پژوهشگاه استاندارد 
 حقوقی  رئیس
----------------   ----------------  حقیقی  دبیر
 آقای دکتر حبیب اله محمد نژاد نماینده نهاد رهبری  حقوقی  عضو
----------------
----------------
 حقیقی عضو 
آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی   عضو هیات علمی دانشگاه تهران(استاد)  حقوقی عضو
آقای دکتر علی اکبر صبوری  عضو هیات علمی دانشگاه تهران(استاد)
حقوقی  عضو

 


اعضا دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی سمت نوع عضویت عنوان
سبا بلقیسی رئیس دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی حقوقی رئیس
سمیه علم بروشی کارشناس امور هیات علمی حقوقی کارشناس