پژوهشگاه استاندارد|معرفی|پژوهشکده‌ها|پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
  • پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی یکی از 4 پژوهشکده ی پژوهشگاه استاندارد می باشد. این پژوهشکده با عنایت به اهداف کلان پژوهشگاه، با استفاده از 55 نفر پرسنل تخصصی و خدماتی و نیز به کارگیری آزمایشگاه های تخصصی فعال در حوزه های پژوهش، آزمون، آموزش و تدوین  فعالیت می‌نماید. این پژوهشکده دارای 3 گروه پژوهشی است و مجموعا تعداد بیش از 20 آزمایشگاه تخصصی در زیرمجموعه گروه های پژوهشی آن مشغول به ارائه خدمات علمی-پژوهشی می‌باشند. همچنین مسئولیت 17 کمیته متناظر برعهده اعضای هیات علمی و کارشناسان این پژوهشکده است.
 
  • اهداف پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی به شرح زیر می باشد:
1- تحقق وظایف و ماموریتهای پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران از طریق ارائه خدمات علمی، فنی و آموزشی
2-هدایت و اجرای پژوهشهای کاربردی به منظور توسعه خدمات آزمون و استانداردسازی 
3-همکاری با مراکزآموزشی، پژوهشی با رویکرد افزایش سطح علمی استانداردهای ملی و ارتقاء کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی
4-همکاری با مراکز استانداردسازی بین المللی به منظور حفظ و توسعه منافع تجاری کشور در بازارهای جهانی 
5-همکاری با نظام اعتبار بخشی و تایید صلاحیت
6-تعامل با بخش صنعت کشور به منظور ارتقاء کارایی صنایع  
 

 

دانلود کتابچه معرفی پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی