پژوهشگاه استاندارد|امور استان ها|گروه های تقاضامحور پژوهشی منطقه ای

نقشه گروه های پژوهشی تقاضامحور منطقه ای

معرفی

گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه استاندارد، به استناد بند 1-13 آیین‌نامه ساماندهی و تشکیلات مصوب سومین نشست عادی از دورۀ دوم هیات امنای پژوهشگاه مورخ 19/04/1391 و نیز مصوبۀ هفدهم از دوازدهمین نشست عادی از دورۀ دوم هیات امنای پژوهشگاه مورخ 17/09/1397، با هدف کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی استان‌ها در حوزه استانداردسازی تاسیس می‌شوند. پژوهشگاه استاندارد، به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی سازمان ملی استاندارد ایران، به منظور توسعه و انسجام فعالیت‌های پژوهشی و ایجاد بستر مناسب جهت تعامل همه‌جانبه و موثر با سازمان ملی استاندارد و بخش‌های تولیدی و خدماتی در کشور و نیز در راستای تحقق وظایف مصرح خود در حوزه‌های علمی، فنی، پژوهشی و فن‌آوری در قانون سازمان ملی استاندارد و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه‌ای، کاربردی، مشاوره‌ای در راستای اشاعه فرهنگ استانداردسازی در سطح کشور، بارویکرد هم‌افزایی توانایی‌های فنی و تخصصی ادارات کل استاندارد، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضا محور در استان‌های منتخب اقدام می‌نماید .

وظایف گروه های پژوهشی:

 •   بررسی و شناسایی با هدف رفع نیازهای پژوهشی بخش های تولیدی، خدماتی و اجرایی و سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 • برنامه ‏ریزی و انجام پژوهش و تحقیقات در ارتباط با نظام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت،‏ بهبود روش ها، تضمین کیفیت و کارایی کالاها و خدمات موضوع فعالیت گروه 
 • ایجاد ارتباط فعال و همکاری سازنده با صنایع، موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • ارائه خدمات مشاوره ای علمی به سازمان ها و بخش های صنعتی و تجاری
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرح های پژوهشی بخش های مربوط
 • انجام آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی به منظور تعیین دقیق ویژگی و ماهیت کالا
 • راه اندازی روش‏های آزمون مورد نیاز استانداردسازی در حوزه فعالیت گروه و پیشنهاد تعرفه آزمون بر اساس قیمت تمام شده 
 • تلاش در جهت تجاری ‏سازی نتایج پروژه‏ های تحقیقاتی و فناوری 
 • همکاری با مدیریت توسعه استاندارد و آموزش ‏های کاربردی برای برگزاری دوره‏ های آموزشی کاربردی فنی و تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کارشناسان ادارات کل استاندارد استان ها و سایرموارد درخواستی
 • همکاری در فعالیت ‏های مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق نظیر شرکت ‏های بازرسی، نهادهای صدور گواهینامه و آزمایشگاه‏ های آزمون، برسنجی و تشخیص طبی
 • همکاری/ اجرای آزمون‏ های مهارت و تهیه مواد مرجع 
 • همکاری/ اجرای ارزیابی انطباق در حوزه کالا، خدمات و اشخاص
 • انجام اقدامات اجرایی جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه‏ های پژوهشی تقاضا محور منطقه ‏ای و آزمایشگاه ‏های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 • مشارکت در ادارۀ دبیرخانه کمیته های متناظر مرتبط با وظایف محوله مانند: سازمان های جهانی استاندارد (ISO)، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، کمیسیون کدکس غذایی (CODEX) و سازمان بین المللی اندازه ‏شناسی‏‏ قانونی (OIML)؛
 • اظهار نظرفنی، کارشناسی و رسمی درخصوص‏ موارد ارجاعی ازسوی سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی
 • شرکت در جلسات، کمیته ‏ها و کمیسیون‏ های ملی و بین المللی پیرو ابلاغ یا موافقت مرجع ذی‏صلاح پژوهشگاه
 • انتشار نتایج پژوهشی و فعالیت های علمی  فنی مربوط ازطریق کتب، مجلات، مقالات و....
 • برگزاری همایش ها وکارگاه های تخصصی و پژوهشی براساس ضوابط و مقررات مربوطه
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

  

اینفوگرافی

 

اینفوگرافی   

اهداف

1- ایجاد کلینیک‌های استاندارد

 • کمک به گسترش فرهنگ استاندارد و استانداردسازی در راستای ارتقاء و بهبود اقتصاد ملی؛
 • مشاوره جهت اخذ پروانه استاندارد کالا و خدمات برای متقاضیان با رعایت ضوابط مربوطه؛
 • مشاوره در استقرار الزامات سیستم‌های مدیریتی در راستای بهبود کیفیت کالا و خدمات در صنایع؛ 
 • همکاری با واحدهای مختلف به منظور تقویت و ترویج تحقیق و توسعه؛ 
 • احصاء و تامین نیازمندی‌های صنعت در حوزه‌های پژوهشی و مشاوره‌ای در چارچوب وظایف و اختیارات پژوهشگاه.

 

2- انجام آزمون‌های تخصصی

 • آمایش آزمایشگاه‌های استان با توجه به نقاط قوت و پتانسیل‌های آزمون در استان؛ 
 • راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع استانی و منطقه‌ای با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه؛ 
 • ارائه آموزش تخصصی به همکاران استان، جهت همکاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی و مهارت؛
 • پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری تخصصی در حوزه آزمون‌های تعریف شده در آزمایشگاه‌های منتخب و اجرای طرح و ثبت نتایج آزمون‌ها؛ 
 • پایش و ارزیابی مستمر حوزۀ تخصصی آزمون در سطح استان بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه.

 

3- ارزیابی و پایش آزمایشگاه‌های همکار سازمان

 • مشارکت و همکاری با ادارات کل برای ارزیابی و پایش مستمر آزمایشگاه‌های همکار بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه؛ 
 • همکاری با ادارات کل در حصول اطمینان از رعایت الزامات فنی و مدیریتی در سطح آزمایشگاه‌های استان بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه؛
 • پیاده‌سازی و اجرای فرآیند مقایسات بین آزمایشگاهی در سطح استان با رویکرد ملی بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه؛
 • تهیه بانک اطلاعاتی از نیروهای متخصص استان

 

4- انجام پژوهش‌های کاربردی

 • ایجاد سازوکار و بستر لازم جهت افزایش تعاملات پژوهشی بین پژوهشگاه و استان (مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و صنایع در سطح استان) با توجه به مزیت‌های استان و منطقه؛
 • تبادل اطلاعات علمی با سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی استان و منطقه؛ 
 • ایجاد امکانات تحقیق و پژوهش جهت افزایش توان علمی متخصصان در سطح استان و منطقه.

 

5- برگزاری دوره هها و کارگاه های آموزشی کاربردی

 • نیازسنجی دوره های آموزشی کاربردی/ بازآموزی در حوزه استانداردسازی
 • ایجاد شرایط مطلوب جهت آموزش های مرتبط با نظام استاندارد در محل استان ها
 • تهیه و ارائه محتواهای آموزشی متناسب با فعالیت های غالب هر منطقه

شورای راهبری استانی

شورای راهبری استانی حدواسط پژوهشگاه و گروه‌های استانی است که مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهای استانی را احصاء و برآورده میکند و متشکل از افراد زیر می‌باشد:

1.      معاون پژوهشی پژوهشگاه (رئیس شورا)؛

2.      مدیرکل استاندارد استان (نایب رئیس شورا)؛

3.      رئیس گروه پژوهشی (دبیر شورا)؛

4.      یک نفر عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت گروه (از داخل پژوهشگاه) به انتخاب رییس پژوهشگاه؛

5.      یــک نفــر خبــره مــرتبط بــا موضــوع فعالیــت پــژوهش هــای کــاربردی بــه پیشــنهاد رئــیس گــروه و تاییــد رئــیس پژوهشگاه.

تبصره 1: احکام اعضای شورای راهبری استانی، توسط رئیس پژوهشگاه برای مدت 2 سال صادر می‎‌شود.

وظایف و اختیارات شورای راهبری:

1.      تعیین و احصاء نیازهای پژوهشی استان و اولویت‌بندی آن‌ها؛

2.      تصمیم‌گیری در خصوص نحوۀ همکاری با سایر دانشگاه‌ها و گروه‌های پژوهشی، مؤسسات، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در چارچوب سیاست‌های پژوهشگاه؛

3.      اتخاذ تصمیم در مورد نحوۀ تأمین و جذب منابع مالی موردنیاز بر اساس مقررات و ضوابط مورد عمل پژوهشگاه؛

4.      شناسایی پتانسیل‌های موجود در استان (اعضای هیات علمی، پژوهشگران و ...)؛

5.      بررسی و تصویب اعتبار پژوهشی سالیانه گروه، برای ارائه به رئیس پژوهشگاه؛

6.      ارزیابی عملکرد سالیانۀ فعالیت‌های گروه و ارائه راهکارهای اجرایی جهت رشد و اعتلای فعالیت‌ها؛

7.      اتخاذ تصمیم دربارۀ سایر موضوعات حسب مورد.

تبصره 2:کلیه مصوبات شورای راهبری استانی باید در چارچوب ضوابط و مقررات پژوهشگاه باشد و پس از تایید رئیس پژوهشگاه قابل اجرا است.

 

اداره برنامه ریزی و پایش

1.      پیگیری، انجام امور مرتبط و نظارت بر فعالیت‌های گروه‌های پژوهشی تقاضامحور ارتباط با واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی و تعامل بین آن‌ها؛

2.      همکاری در تهیه و تدوین شاخص‌های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد گروه‌های پژوهشی تقاضامحور منطقه‌ای؛

3.      برقراری ارتباط موثر با نمایندگان گروه‌های پژوهشی تقاضامحور منطقه‌ای مستقر در پژوهشگاه و استان به منظور تسهیل پیگیری امور مرتبط با گروه‌ها؛

4.      دریافت گزارش‌های ادواری از نمایندگان گروه‌های پژوهشی تقاضامحور منطقه‌ای مستقر در پژوهشگاه؛

5.      پیگیری امور مربوط به انعقاد تفاهم نامه‌ها و قراردادهای پژوهشی گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه؛

6.      به‌روزرسانی و اصلاح شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه؛

7.      پیگیری و انجام امور مرتبط با آزمون نمونه در گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه؛

8.      بررسی پیشنهادات و اطلاعات جمع آوری شده به تفکیک گروه‌های پژوهشی تقاضامحور و ارائه گزارش آن به رئیس پژوهشگاه.

 

رئیس گروه 

رئیس گروه پژوهشی، بالاترین مقام اجرایی گروه است که به پیشنهاد مدیرکل استاندارد استان از میان اعضای هیات علمی (ترجیحاً از استان یا از پژوهشگاه) با حداقل 5 سال سابقۀ کار معرفی و با حکم رئیس پژوهشگاه برای یک دوره 3 ساله انتخاب و منصوب می‌شود.

وظایف رئیس گروه

1.      اجرای مصوبات: هیات امنای پژوهشگاه، هیات رئیسه پژوهشگاه و مصوبات شورای راهبری استانی؛

2.      ادارۀ گروه در چارچوب ساختار، برنامه‌ها، راهبردها و خط مشی‌های مصوب شورای راهبری استانی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛

3.      ظرفیت‌سازی برای توسعۀ فعالیت‌های پژوهشی و خدمات استانداردسازی در سطح استان و منطقه؛

4.      تلاش در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی ارائۀ خدمات در استان و منطقه؛

5.      مدیریت و برنامه‌ریزی برای خودگردانی ازنظر منابع مالی و نیروی انسانی و مدیریت هزینه‌کردها بدون ایجاد بار مالی و پرسنلی برای پژوهشگاه؛

6.      تنظیم اعتبار پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای پژوهشی گروه برای بررسی و تصویب در شورای راهبری استانی؛

7.      تلاش در جهت برقراری ارتباط و بهره‌گیری از توان علمی و پتانسیل دانشگاه‌ها، مراکز علمی- پژوهشی، صنایع و سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات، برای جذب طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی؛

8.      انعقاد قراردادهای پژوهشی مصوب پس از تائید شورای راهبری استانی؛

9.      ارائه گزارش سالانۀ فعالیت‌های گروه به شورای راهبری استانی جهت ارائه به پژوهشگاه؛

10.  سایر وظایفی که حسب مورد از سوی شورای راهبری استانی و یا پژوهشگاه به گروه محول می‌شود.

تبصــره: رئــیس گــروه پژوهشــی مــی‌توانــد در راســتای اهــداف کــاربردی تعیــین شــده از متخصصــان و اســتادان برجســتۀ دانشــگاه‌هــا و مراکــز پژوهشــی در امــر پــژوهش بــدون ایجــاد تعهــد اســتخدامی بــرای پژوهشــگاه و بــا رعایــت ضــوابط و مقــررات مــورد عمــل رعایت قوانین پژوهشــگاه دعــوت بــه همکــاری نمایــد و بــا مراکــز علمــی، دانشــگاهی، اعضــاء هیــات علمــی ســایر دانشــگاه‌هــا و مراکــز تحقیقــاتی بــا رعایت قوانین بالادستی ارتباط علمی برقرار نماید.

 

شورای پژوهشی

وظایف شورای پژوهشی:

1.      بررسی نیازهای تجهیزاتی، علمی و پژوهشی گروه و ارائۀ راهکارهای لازم برای تأمین آن‌ها؛

2.      بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی؛ 

3.      ارائه گزارش طرح‌های مصوب، در دست اقدام و خاتمه یافته به شورای پژوهشی پژوهشگاه؛

4.      بررسی آثار علمی و پژوهشی؛ 

5.      تهیه پیشنهاد در خصوص برنامه‌های پژوهشی و آیین‌نامه‌ها موردنیاز به شورای راهبری استانی؛

6.      تصویب برنامه‌های علمی و پژوهشی؛

7.      اتخاذ تصمیم دربارۀ سایر موضوعات حسب مورد.

تبصره 1: احکام اعضای حقیقی و حقوقی شورای پژوهشی، توسط رئیس پژوهشگاه برای مدت 2 سال صادر می‌شود.

تبصره 2: اعضای حقیقی شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس گروه و تأیید شورای راهبری پژوهشی، انتخاب می‌شوند.