صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / رؤسا،معاونین و مدیران

رؤسا، معاونین و مدیران

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
علی اصغر صباغ الوانی رئیس پژوهشگاه  
روح اله سمنانی رهبر معاون توسعه و مدیریت منابع
r.semnani [at] standard.ac.ir
منصوره مظاهری معاون پژوهشی و فناوری m_mazaheri [at] standard.ac.ir
مریم قبادی دانا مشاور رئیس در امور پژوهشی dana.m [at] standard.ac.ir
 انوشه رحمانی مشاور رئیس پژوهشگاه a.rahmani [at] standard.ac.ir 

رزومه (cv)

رؤسای پژوهشکده ها
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
مریم جلیلی
سرپرست پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی jalili [at] standard.ac.ir
امیر افکار رئیس پژوهشکده فناوری و مهندسی
afkar [at] standard.ac.ir
علی توکلی گلپایگانی سرپرست پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
روح اله سمنانی رهبر
سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی r.semnani [at] standard.ac.ir
 
رزومه (cv)
مدیران حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
آمنه کمانی سرپرست اداره فناوری اطلاعات a.kamani[at] standard.ac.ir
 سبا بلقیسی  رئیس دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی s.belgheisi [at] standard.ac.ir
محمد مهدی شرع پسند مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
mroohani [at] standard.ac.ir
 نسیم نایب پاشایی  سرپرست اداره پایش و برنامه ریزی n.nayebpashayee [at] standard.ac.ir 
حسن معافی رئیس دفتر حراست h.moafi [at] standard.ac.ir
 
رزومه (cv)
مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
نسرین عباسی مدیر امور مالی abbasi.n [at] standard.ac.ir
محمد حسن امرالهی مدیر امور اداری وپشتیبانی m.amrolahi [at] standard.ac.ir
 احمد نزهت  مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری a.nozhat [at] standard.ac.ir 
 
رزومه (cv)
مدیران حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
آمنه کمانی مدیر توسعه استاندارد و آموزش‌های کاربردی a.kamani [at] standard.ac.ir
ماهرو خالقی مقدم مدیر پژوهش و تجاری سازی فناوری m_khaleghi [at] standard.ac.ir
 رویا نوربخش  مدیر ارزیابی ریسک r.noorbakhsh [at] standard.ac.ir 
مریم شهرودی سرپرست اداره نشر و کتابخانه mshahroodi [at] standard.ac.ir
 
رزومه (cv)
معاونین پژوهشکده ها و دفاتر ستادی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
فرانک فائقی معاون پژوهشکده فناوری و مهندسی ffaeghi [at] standard.ac.ir
مریم سمسارها معاون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی semsarha [at] standard.ac.ir
اکرم سادات فیاضی معاون پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی as.fayazi [at] standard.ac.ir
محمود فصیح معاون پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت mfasih [at] standard.ac.ir
فرزانه جلیلوند رئیس اداره امور اداری و رفاه f.jalilvand [at] standard.ac.ir
صادق نوروز رئیس اداره تدارکات s.norouz [at] standard.ac.ir
لیدا پناهی رئیس اداره امور پژوهشی l.panahi [at] standard.ac.ir
رقیه طالب لو سرپرست معاونت دفتر بودجه،تشکیلات و تحول اداری r.talebloo [at] standard.ac.ir
 
رزومه (cv)
مدیران گروه های پژوهشی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
میلاد یدالهی سرپرست گروه پژوهشی مهندسی برق m.yadolahi [at] standard.ac.ir
مجید نوری کمری مدیر گروه پژوهشی مهندسی خودرو afkar [at] standard.ac.ir
حسین درایتی سرپرست گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی h_derayati [at] standard.ac.ir
بهزاد مهدیخانی مدیر گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی mehdikhani [at] standard.ac.ir
سید شهاب معینیان سرپرست گروه پژوهشی مهندسی پزشکی shmoeinian [at] standard.ac.ir
لاله عدل نسب
مدیر گروه پژوهشی شیمی laleh_adlnasab [at] standard.ac.ir
جمیله آفاقی بنفشه ورق سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم afaghi [at] standard.ac.ir
نوشین قلی پور زنجانی مدیر گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر n.gholipour [at] standard.ac.ir
فرناز موحدی مدیر گروه پژوهشی سلولوزی و بسته بندی fzmovahedi [at] standard.ac.ir
زهره پوراعتدال مدیر گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی z.pouretedal [at] standard.ac.ir

فرناز دستمالچی

مدیر گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی

 f.dastmalchi [at] standard.ac.ir

لادن رشیدی مدیر گروه پژوهشی سم‌شناسی مواد غذایی l.rashidi [at] standard.ac.ir
 
 

رزومه (cv)