میز خدمت الکترونیکی پژوهشگاه استاندارد

 
مشتریان گرامی؛ نظر به راه‌اندازی"سرویس ارسال پیام کوتاه به تلفن همراه مشتریان آزمون"، از این پس بدون نیاز به مراجعه حضوری به پژوهشگاه و از طریق دریافت پیامک از مراحل صدور نتایج خود اطلاع خواهید یافت.