یک فضای کاری خلاقانه و طراحی شده می تواند مشارکت کارکنان ، بهره وری و عملکرد کلی شرکت را افزایش دهد.فضا یک ابزار قدرتمند برای تقویت تعامل ، الهام بخشیدن به نوآوری و افزایش بهره وری است.