مدیریت پژوهش و تجاری سازی فناوری
مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی
مدیریت ارزیابی ریسک
اداره نشر و کتابخانه
Loading
رسانه جدید

  دکتر رامین انصاری

 

شرح وظایف معاونت پژوهش و فناوری

 

 •  سیاست گذاری و برنامه ‏ریزی برای انجام طرح های پژوهشی و هدایت کلیه امور پژوهشی و تجاری‏ سازی فناوری پژوهشگاه 
 • سیاست گذاری و برنامه ‏ریزی برای توسعه استانداردها و آموزش ‏های کاربردی در پژوهشگاه 
 • سیاست گذاری و برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری‏ های علمی و بین‌المللی و تعیین و تبیین زمینه های همکاری در یادداشت تفاهم نامه ‏های ملی و بین المللی 
 • سیاست گذاری و برنامه ‏ریزی برای استقرار سامانه ‏های مدیریت در پژوهشگاه ازجمله: استقرار سیستم‏ ها‏‏ی مدیریت بر اساس الزامات استانداردهای بین ‎المللی به شماره‏ های 17025، 45001، 9001، 56002، 17043،17065، 30401، 17034 
 • ارائه گزارش‏ های لازم به رئیس پژوهشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر 
 • ایجاد نظام پیشنهادات پژوهشگاه و پیگیری تدوین دستورالعمل‏ های مربوطه ‏‏
 • اولویت‌بخشی به نوآوری در حوزه پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور 
 • انجام هماهنگی ‏های لازم برای راه اندازی مراکز جدید علمی در پژوهشگاه با همکاری نهادهای علمی بین‌المللی از جمله ایجاد نهاد صدور گواهینامه اشخاص، نهاد صدور گواهینامه محصول و گواهی سیستم مدیریت بر مبنای دانش و مدیریت نوآوری 
 • تعامل و همکاری با مراکز علمی و پژوهشی، آموزشی و اجرایی دولتی و غیردولتی، پارک‏ های علم و فناوری، مراکز رشد و نوآوری و شرکت های دانش بنیان اعم از داخلی یا خارجی؛ در چارچوب ضوابط و مقررات، به منظور فراهم نمودن زمینه های توسعه پژوهش و فناوری و رفع مشکلات کلیدی و اولویت دار و ارتقای کیفیت، در حوزه استانداردسازی
 • هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویتِ انجام پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه ‏ای و نقشه جامع علمی کشور، اولویت ‏های سازمان ملی استاندارد و سند راهبردی پژوهشگاه
 • تهیه برنامه پژوهشی پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت
 •  پیگیری اقدامات و اخذ مجوزهای لازم جهت ایجاد مرکز نوآوری، مراکز رشد، کارآفرینی و پارک ‏های علم و فناوری 
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی‏‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • پیگیری از پژوهشکده ‏ها درخصوص‏ بهره گیری، ترویج، کاربردی سازی، فناورانه سازی و تجاری سازی نتایج فعالیت های پژوهشی و فناوری برای ارائه به شورای پژوهشگاه
 • نظارت بر انجام کلیه امور پژوهشی، آموزش‏های کاربردی و توسعه استانداردسازی، کتابخانه و بانک ‏های اطلاعاتی پژوهشگاه، و سایر واحدهای تابعه مطابق با مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط 
 • تهیه و تدوین “برنامه‌های عملیاتی بخشی”در حوزه پژوهش، فناوری، آموزش و تدوین استاندارد، بر اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی پژوهشگاه
 • بررسی و ارائه مدل برای نحوه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه و ارائه راهکارهای اجرایی جهت ارتقای فعالیت ‏ها 
 • بررسی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی بخش‏های دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی، به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی پژوهش و فناوری و توسعه تحقیقات کاربردی و مبادله اطلاعات علمی 
 • همکاری در ارائه خدمات علمی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای پژوهشی بین پژوهشگاه و سایر مؤسسات 
 • انجام مطالعه تطبیقی به منظور بررسی وضعیت پژوهشگاه های متناظر با پژوهشگاه در سایر کشورها (‏از نظر ارکان، تشکیلات، روش ها، نیروی انسانی، مالی و اقتصادی)
 • نظارت براجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات پژوهشگاه
 • نظارت بر نحوه تخصیص و هزینه عملکرد اعتبارات پژوهشی
 • همکاری با اداره برنامه ‏ریزی و پایش پژوهشگاه، جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه‏ های پژوهشی تقاضا محور منطقه‏ ای و آزمایشگاه ‏های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 • بررسی فرایندها، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم جهت ارائه به مقامات ذی‏ربط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ‏های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط 
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه.
آدرس پست الکترونیک معاونت پژوهشی : Research [at] standard.ac.ir
 
شماره تماس : 32808413-026