پژوهشگاه استاندارد|ارتباط با ما|دفترچه تلفن پژوهشگاه استاندارد
حوزه ریاست پژوهشگاه

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
رامین حاجی خانی سرپرست ریاست پژوهشگاه  2311

  026-32818855

09105721429

026-32818844
 مرتضی قراگوزلو رئیس دفتر ریاست  2370-2311 026-32818855   
یاسین یعقوبی
کارشناس هماهنگی و پیگیری
2311-2370
026-32818855
-
 
مدیریت حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
- سرپرست ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل   2311 32818855 32815544
مریم شهرودی  مسئول روابط عمومی 2452 -  -
 
دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
سبا بلقیسی
رئیس دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
2305
32861198
32861198
سمیه علم بروشی کارشناس امور هیأت علمی  2305 32861198 

 

اداره حراست

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
--------------
رئیس اداره حراست
2730
32861104
32861104
محمد محمدی آهکلانی
کارشناس
2730
32861104 -
 سید امیر امامی میبدی کارشناس 2460 32861104 -
 
اداره برنامه ریزی و پایش

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
---------------- سرپرست دفتر برنامه ریزی و پایش  2731 32861078  32861078
-----------------
کارشناس ارزیابی و پایش
2731
32861078
32861078
 محمد مهدی قشقایی کارشناس ارزیابی و پایش 2765  326861068 326861068
 
اداره فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مهدی گرجی
سرپرست اداره فناوری اطلاعات
2350
32822223
32822223
مهدی گرجی
کارشناس سخت افزار
2350
32822223
32822223
پریسا نصرتی گلیجان
کارشناس شبکه
2396
32861134
32861134 
نیما اسکندر افشار  کارشناس  فناوری داده ها و اطلاعات 2759  32861146  -
حسین غلام نژاد چاری  کارشناس تحلیلگر سیستم و اطلاع رسانی 2759   -  -

معاونت پژوهشی و فناوری

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
منصوره مظاهری
معاون پژوهشی و فناوری
2314
32808413
32808413
شکیلاغلامی کارشناس هماهنگی و پیگیری   2314 32808413  32808413 
 
مدیریت پژوهش و تجاری سازی فناوری

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
----------------------
مدیر پژوهش و تجاری سازی فناوری
2380
32823716
32823716
ماهرو خالقی مقدم  سرپرست معاون 2380 - -
--------------------
رئیس اداره ارتباط با صنعت
2380
-
-
لیدا پناهی رئیس اداره امور پژوهشی 2321 32861207 32823716
پروانه اسفارپور کارشناس اداره فناوری و ارتباط با صنعت 2744 32823716  -
 ------------------ کارشناس پژوهش   2380  -
 
مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی 
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
شیرزاد حسن بگی سرپرست مدیر توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی    32861214 32861180
 محمدمهدی قشقایی سرپرست معاونت مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی      32861214  32861180
 سودابه محمودی کارشناس پیگیری مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی 2322   32861214 32861180 
علی بهرامی
کارشناس امور آموزشی
2320
32861126       -   
---------------------- کارشناس امور آموزشی  2733 -
 شراره کاکاوند کارشناس امور آموزشی 2761 32861235 -
مهتاب مرادی  کارشناس توسعه استاندارد    2711  32861136  -
مدیریت ارزیابی ریسک

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
رویا نوربخش
مدیر ارزیابی ریسک
2540
32861070
32861070
رحیم فرجی معاون ارزیابی ریسک  2624 32861070 32861070
مهدی حسنی  کارشناس هماهنگی و پیگیری  2624  32861070  32861070 
 
اداره نشر و کتابخانه

 

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مریم شهرودی   سرپرست اداره نشر و کتابخانه  2452 32800664 32800664

معاونت توسعه و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
معاون توسعه و مدیریت منابع
معاون توسعه و مدیریت منابع 2382 32808413 32808413
شکیلا غلامی کارشناس هماهنگی و پیگیری 2382 32861129   32808413
 
 مدیریت امور اداری و پشتیبانی
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
محمدحسن امرالهی مدیر امور اداری و پشتیبانی  2720- 2754  32861185 32861081
بهنام افتخاری
 کارشناس هماهنگی و پیگیری
 2720  32861185  
یلدا نوربارانی  سرپرست رئیس اداره امور اداری و رفاه  2345 32861080 -
 صادق نوروز رئیس اداره تدارکات و پشتیبانی  2700 32861197   -
 وحید احمدوند بایگان 2768 32861080  -
محسن امین الرعایا
کارشناس تدارکات
2681
32861197
-
امیر ملکی مسیئول حضور و غیاب 2703 - -
میلاد کاظمی  انبار دار  2681     
محسن امین الرعایائی  مسئول نقلیه  2729  -
مهدیه آقایی پور  کارشناس امور اداری  2718  32861082  
 
مدیریت امور مالی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
نسرین عباسی مدیر امور مالی  2312 32861090 32861081
 شادمان مرادی معاون امور مالی  2362
اعظم دوست علی کارشناس امور مالی 2708  -
هما علاالدینی  کارشناس امور مالی - درآمد  2729  -
مهرداد آقا محمدی
کارشناس امور مالی
2729
32861185
32803878
رضا آقاجانی کلوانی جمعدار اموال 2729 - -
فرشید کوه بر کارشناس امور مالی  2719  -
سیده بهناز مومنی  کارشناس امور مالی  2367  -

 

مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
احمد نزهت مدیر بودجه،تشکیلات و تحول اداری  2328 32861195 32861195
نفیسه کتابی سرپرست معاونت تشکیلات و تحول اداری 2631 32861195
امیرحافظ پوستین سرایی کارشناس تشکیلات و تحول اداری 2631 32861195
 
پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
مهدی روحانی رئیس پژوهشکده 2580 - -
 لیلا پاشای آهی معاون پژوهشکده 2580   -
منصوره قاسمی آقباش مسئول دفتر 2580 -  -

 

گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
نوشین قلی پور زنجانی
مدیر گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر
2587
32818999
32818999
وحید امینیان
رئیس آزمایشگاه مرجع
2590
-
-
الهام ابراهیم
کارشناس مسئول پلاستیک و لاستیک
2589
-
-
لاله سنگ سفیدی
کارشناس مسئول پلاستیک و لاستیک
2589
-
-
حسن بیگلری
کارشناس روغن موتور و گریس
2570
-
-
اصغر سرتیپ پور
کارشناس امور استاندارد
2570
-
-
فضه آریانسب
عضو هیأت علمی
2392
-
-
-
عضو هیأت علمی
2589
-
-
 ماهرو خالقی مقدم عضو هیأت علمی  2392    
حسین ربیعی
کارشناس آزمایشگاه تایر
2521
-
-
 
گروه پژوهشی سلولوزی و بسته بندی
 
نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
فرناز موحدی
مدیر گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی
2735
32803880
32803880
منصوره قاسمی آقباش مسئول دفتر 2735 - -
 مهدی روحانی عضو هیات علمی  2736  -
 فرناز موحدی  عضو هیات علمی  2735
بهزاد کرد  عضو هیات علمی  2724 - -
سوسن اسماعیل پور
رئیس آزمایشگاه مرجع
2478
32803880
32803880
لیلا پاشای آهی
کارشناس مسئول آزمایشگاه شیشه و نوشت افزار
2472
-
-
فرزانه جلیلوند
کارشناس امور استاندارد
2722
-
-
معصومه جهانگیری
کارشناس مسئول آزمایشگاه پلاستیک
2725
-
-
معصومه خدابنده لو
تکنسین آزمایشگاه کاغذ
2481
-
-
پیمان کاشانی کارشناس پژوهش  2576  -  -
محمدرضا عظیمی
تکنسین آزمایشگاه بسته بندی فلزی
2458
-
-
 
گروه پژوهشی شیمی
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
فضه آریا نسب
مدیر گروه پژوهشی شیمی
2585
32803881
32803881
لاله عدل نسب عضو هیات علمی 2586 - -
حاجی رضا احمدی متمایل
رئیس آزمایشگاه مرجع
2379
32803881
-
باقر احسانی گرگری
کارشناس آزمایشگاه شوینده ها
2576
-
-
فاطمه غفار زاده دولت آبادی
کارشناس آزمایشگاه رنگ
2578
-
-
-
عضو هیأت علمی
2548
32861124
-
فرناز قاضی کیانی
کارشناس آزمایشگاه مواد آلی
2581
-
-
سیامک محمدپور بنفشه درق
تکنسین آزمایشگاه
2583
-
-
 
گروه پژوهشی نساجی و چرم
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
ملیحه نازی 
سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم
2386
32803874
32803874
روح اله سمنانی رهبر
عضو هیأت علمی
2383
-
-
شهلا احمدی
کارشناس مسئول چرم 
2388
-
-
 مجتبی ابوالقاسم پور اصفهانی
کارشناس مسئول امور پژوهشی 
2385
-
-
میلاد ولی بیگی
کارشناس نساجی
2390
-
-
رضا قاسمی
کارشناس نساجی
2381
-
-
 
پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
محمد فرجی
سرپرست پژوهشکده
2529
32802130
32808120
زهرا مهدیزاده برزکی
 معاون پژوهشکده
2541
------
-----
 لیلا اسدی مسئول دفتر  2514

32803889

 -----

گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
احسان زائرزاده
مدیر گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی
2515
32808120
32808120
مریم قبادی دانا عضو هیأت علمی   2535-2766  -
رامتین احمدی
کارشناس فرآورده های دامی
2537
-
-
معصومه اطهری نیا
عضو هیأت علمی
2539
-
-
شهپر مقدمی
کارشناس مسئول کمپوت و کنسرو و فرآورده های نوشیدنی
2537
-
-
حمیده زاهدی نیا
کارشناس امور استاندارد
2541
-
-
رضا سلطانی
رئیس آزمایشگاه مرجع
2566
-
-
جمشید گودرزی
کارشناس مسئول پژوهش
2531
-
-
علی حبیبیان  کارشناس امور استاندارد 2532   - -
ساره داورزنی
کارشناس پژوهشی
2531
-
-

گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مهرناز امینی فر
سرپرست گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی
2544
32802130
32803870
مهناز مجتهدی
مسئول دفتر
2544
32802130
32803870
سبا بلقیسی
عضو هیأت علمی
2552
-
-
مریم جلیلی
عضو هیأت علمی
2530-2510
-
-
فرزانه انصاری
عضو هیأت علمی
2510
-
-
نادیا احمدی
رئیس آزمایشگاه مرجع
2529
-
-
ریکا جوانشیر
کارشناس مسئول پژوهش
2529
-
-
- کارشناس   2529
قاسم فدوی
عضو هیأت علمی
2546
-
-
نگار جیلانچی
کارشناس مسئول پژوهش
2565
-
-
فرناز دستمالچی
عضو هیأت علمی
2565
-
-
شکوفه شارخی رضایی
کارشناس امور استاندارد
2516
-
-
لادن رشیدی
عضو هیأت علمی
2545-2547
-
-
شهرزاد امیر حسنی
کارشناس پژوهش
2538
-
-
مریم محمدی
کارشناس پژوهش
2542
-
-
مازیار تقوی
کارشناس مسئول پژوهش
2523
-
-
سید حمید مجتبایی
کارشناس مسئول پژوهش
2523
-
-
کوروش حاذق جعفری  کارشناس مسئول پژوهش  2523     
زهرا علائی روزبهانی
عضو هیأت علمی
2552
-
-

گروه پژوهشی سم‌ شناسی مواد غذایی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مهرناز امینی فر  سرپرست مدیر گروه پژوهشی سم شناسی مواد غذایی  2545  -  -
احسان زایر زاده
عضو هیأت علمی
2509
32818833
32818833
-
-
2595
-
32818833
منصوره مظاهری عضو هیأت علمی
2520  -
غزاله علی اکبر زاده حسنلوئی
عضو هیات علمی
2520
-
32818833
تیمور شکری
کارشناس مسئول پژوهش
2534
-
32818833
 جبار کاظمی تکنسین آزمایشگاه  2520     
 سمیه حسنی گنجی  کارشناس پژوهش 2516  - -

پژوهشکده فناوری و مهندسی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
--------
رئیس پژوهشکده
2346
32818584
32818584
 فرانک فائقی معاون پژوهشکده  2747  32818584 32818584 
شیما تقوی
کارشناس پیگیری
2346
32818584
32818584

گروه پژوهشی مهندسی برق

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
---------
سرپرست گروه پژوهشی مهندسی برق - عضو هیأت علمی
2333
32803869
32803869
لیلا سماروک رئیس آزمایشگاه مرجع 2327 - -
زهرا رحمتیان
کارشناس مسئول پژوهش
2399
-
-
-------------  عضو هیات علمی 2391  - -
------------- عضو هیات علمی  2317  - -
شیرزاد حسن بگی کارشناس مسئول پژوهش 2788 - -
 مریم شیرازی کارشناس مسئول پژوهش  2344   -
 فخری نعیمی کارشناس مسئول پژوهش  2319 - -
حسین رسول نژاد کارشناس مسئول پژوهش 2788 - -
ایرج میرزاخانی
کارشناس پژوهش
2317
-
-
فاطمه طاهرخانی
کارشناس پژوهش
2340
-
-
گیتا معینی  کارشناس پژوهش 2324 - -
دفتر تکنسین امور استاندارد  2333  - -
 
گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
سید شهاب معینیان سرپرست گروه پژوهشی مهندسی پزشکی 2337 - -
سید موسی هاشمی ماجلان
مسئول دفتر
2316
32803868
-
علی توکلی گلپایگانی عضو هیأت علمی 2710 - -
سید مجتبی طیب زاده
کارشناس مسئول پژوهش
2323
-
-
 سینا یوسفی صدر کارشناس پژوهش 2702     
رحیم فرجی
کارشناس مسئول
2336
-
-
بابک جمشیدی
کارشناس پژوهش
2324
-
-
 ايلناز صدیقی کارشناس امور استاندارد   2339  -  -

گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
سارا احمدی سرپرست گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی  2655
حمید سامانیان
رئیس آزمایشگاه مرجع
2656
32803873
32803873
حسین نژد محمدزاده
کاردان
2663
-
-
سارا احمدی  عضو هیات علمی 2655  -
هما قعری
کارشناس مسئول پژوهش
2669
-
-
مرتضی مهراکبری دهنده
کارشناس
2655
-
32803873
احمد حیدری
کارشناس
2669
-
-
امیر هوشنگ قاسمی  کارشناس مسئول پژوهش  2668 - -
بهزاد سعیدی رضوی  عضو هیات علمی  2772 

گروه پژوهشی مکانیک و  فلزشناسی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
حسین درایتی
سرپرست گروه پژوهشی مکانیک و فلز شناسی
2302
32803883
-
نسیم نایب پاشایی
عضو هیات علمی  2341     
لیلی کلانتری
مسئول دفتر
2302
-
-
زهرا اشراقی
کارشناس مسئول پژوهش
2363
-
-
ایرج آقایاری
کارشناس امور استاندارد
2375
-
-
کیهان مبصریان
کارشناس پژوهش
2361
-
-
رضا امیر کافی کنگی
کارشناس مسئول پژوهش
2378
-
-
محمدامین مرادی رحیم آبادی
کارشناس پژوهش
2376
-
-
هادی کامجو
کارشناس مسئول پژوهش
2371
-
-
سید محسن وحیدی
کارشناس پژوهش
2315
-
-
مهدی محمودی
کارشناس پژوهش
2304
-
-
مریم حیدرنیای رودسری کارشناس پژوهش  2304  -
نوید صفری زوارکی   کارشناس امور استاندارد  2351

گروه پژوهشی مهندسی خودرو

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مجید نوری کمری مدیر گروه پژوهشی مهندسی خودرو 2626 - -
مرضیه حسن پور
مسئول دفتر
2635
-
-
مهدی نگهدار جوزانی
رئیس آزمایشگاه مرجع
2635
-
-
محبوبه حاجی میرزایی
کارشناس مسئول پژوهش
2626
-
-
سید وحید حسینی قابوسی 
کارشناس پژوهش
2644
-
-
 محسن کتانی شوشتری کارشناس پژوهش  2650 -
 
پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
نسیم نایب پاشایی
سرپرست پژوهشکده
2701
32861130
32861210
محمود فصیح
معاون پژوهشکده
2784
32861216
32861210
الهه عقیلی
کارشناس هماهنگی و پیگیری
2701
32861130
32861210
 روفیا توفیقی سرپرست گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت  2715  32822230   -
هدی ال علی
سرپرست گروه پژوهشی اوزان
2782
32822230
-
 نادیا کیهان کارشناس پژوهش   2690 -  -
علی اکبر آژیده
کارشناس مسئول پژوهش
2715
32861218
-
مهران منتظریان تبریزی
کارشناس پژوهش
2785
32861077
-
نوراله اسلامی چلندر
کارشناس ارزیابی انطباق
2785
-
-
حامد بسطامی
کارشناس ارزیابی انطباق
2785
-
-
اکرم عزیزی
کارشناس ارزیابی انطباق
2782
32822230-02156235313
-
کلثوم نقره علیپور قاسم آبادی
کارشناس ارزیابی انطباق
2717
32861217
-
نرگس شهرودی
کارشناس پژوهشی
2786
32803892-32861231
-
الهام هاشمی شاد
کارشناس پژوهشی
2786
32803892-32861231
-
معصومه فرخنده
کارشناس پژوهشی
2786
32803892-32861231
-