صفحه نخست / ارتباط با ما / دفترچه تلفن پژوهشگاه استاندارد
حوزه ریاست پژوهشگاه

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
علی اصغر صباغ الوانی سرپرست ریاست پژوهشگاه  2311  32818855 32818844
بهنام افتخای
کارشناس هماهنگی و پیگیری
2311-2370
02188654085
-
 
مدیریت حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
محمد مهدی شرع پسند مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل   2311 32818855 32815544
مریم شهرودی مسئول روابط عمومی  2452 -  -
پیمان کاشانی   کارشناس روابط عمومی 2328   -
 
دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
سبا بلقیسی
رئیس دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
2305
32861198
32861198
سمیه علم بروشی کارشناس امور هیأت علمی  2305 32861198 

 

اداره حراست

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
حسن معافی
رئیس اداره حراست
2730
32861104
32861104
محمد محمدی آهکلانی
کارشناس
2730
32861104 -
 سید امیر امامی میبدی کارشناس 2460 32861104 -
 
اداره برنامه ریزی و پایش

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
 نسیم نائب پاشایی
سرپرست اداره برنامه ریزی و پایش  2731 32812020   32812020
نوید صفری زوارکی
کارشناس هماهنگی و پیگیری
2731
32812020
32812020
 محمد مهدی قشقایی کارشناس 2765   -
 
اداره فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
آمنه کمانی
سرپرست اداره فناوری اطلاعات
2350
32822223
32822223
پریسا نصرتی گلیجان کارشناس فناوری داده ها و اطلاعات
2396
32822223
32822223
مهدی گرجی
کارشناس سخت افزار
2599
32861134  32861134 
نیما اسکندر افشار  کارشناس  2759   -  -

معاونت پژوهشی و فناوری

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
منصوره مظاهری
معاون پژوهشی و فناوری
2314
32808413
32808413
 شهرام نریمانی کارشناس هماهنگی و پیگیری   2314 32808413  32808413 
 
مدیریت پژوهش و تجاری سازی فناوری

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
ماهرو خالقی مقدم
مدیر پژوهش و تجاری سازی فناوری
2380
32823716
32823716
لیدا پناهی
رئیس اداره امور پژوهشی
2321
32861207
32823716
پروانه اسفارپور کارشناس اداره فناوری و ارتباط با صنعت 2744 32823716  -
 شیما تقوی کارشناس  پژوهش  2380  -  -
بهناز رحیمی مجد  کارشناس پژوهش  2744 - -
 
مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی 
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
آمنه کمانی مدیر توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی 2322  32861128 32861180
علی بهرامی
کارشناس امور آموزشی
2320
     -                -   
فریبا حاجی مختاری کارشناس امور آموزشی  2733 32861126 
 شراره کاکاوند کارشناس امور آموزشی 2761  32861126 32861126
نفیسه کتابی کارشناس امور آموزشی   2789 32861126 
 مهدی پوریوسفیان کارشناس امور تدوین  2712 32861136  32861136 
مهتاب مرادی  کارشناس امور استاندارد    2711  -  -
رضا سلطانی کارشناس امورآموزشی 2764 - -
 
مدیریت ارزیابی ریسک

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
رویا نوربخش
مدیر ارزیابی ریسک
2540
32861070
32861070
رحیم فرجی معاون ارزیابی ریسک  2624 32861070 32861070
مهدی حسنی  کارشناس هماهنگی و پیگیری  2624  32861070  32861070 
 
اداره نشر و کتابخانه

 

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مریم شهرودی   سرپرست اداره نشر و کتابخانه  2452 32800664 32800664
کوروش حاذق جعفری کارشناس اسناد و مدارک  2452 32800664 -

معاونت توسعه و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
روح اله سمنانی رهبر معاون توسعه و مدیریت منابع 2382 32808413 32808413
الهه عقیلی کارشناس هماهنگی و پیگیری 2382 32861129   32808413
 
 مدیریت امور اداری و پشتیبانی
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
محمد حسن امرالهی مدیر امور اداری و پشتیبانی  2720- 2754  32861185 32861081
فرزانه جلیلوند  رئیس اداره امور اداری و رفاه  2345 32861080 -
 صادق نوروز رئیس اداره تدارکات و پشتیبانی  2700 32861197   -
 وحید احمدوند بایگان 2768 32861080  -
حمیده صفدری شریبانی مسئول دفتر
 2720
نیما اسکندر افشار مسئول حضور و غیاب 2759 32861080  -
حسین غلام نژاد چاری کارشناس امور اداری 2768 32861197 -
محسن امین الرعایا
کارشناس تدارکات
2681
32861197
-
امیر ملکی انباردار 2703 - -
بهزاد کریمی کوبگ تپه   مسئول نقلیه  2729  -
 
مدیریت امور مالی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
نسرین عباسی مدیر امور مالی  2312 32861090 32861081
 شادمان مرادی سرپرست معاونت امور مالی  2362
اعظم دوست علی کارشناس امور مالی 2708  -
هما علاالدینی  کارشناس امور مالی - درآمد  2729  -
مهرداد آقا محمدی
کارشناس امور مالی
2729
32861185
32803878
رضا آقاجانی کلوانی جمعدار اموال 2729 - -
فرشید کوه بر کارشناس امور مالی  2719  -
سیده بهناز مومنی  کارشناس امور مالی  2367  -

 

مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
احمد نزهت مدیر بودجه،تشکیلات و تحول اداری  2328 32861195 32861195
رقیه طالب لو سرپرست معاونت مدیریت بودجه،تشکیلات و تحول اداری 2631 32861195
یلدا نوربارانی کارشناس تشکیلات و تحول اداری 2631 32861195
 
اداره امور حقوقی و قراردادها

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
رضا منتخب اسعدی
کارشناس حقوقی و امور قراردادها
2756
32861205
-
 
پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
مهدی روحانی رئیس پژوهشکده 2580 - -
مریم سمسارها  معاون پژوهشکده 2580   -
منصوره قاسمی آقباش مسئول دفتر 2580 -  -
 ماهرو خالقی مقدم  عضو هیات علمی 2392  -  -

 

گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
نوشین قلی پور زنجانی
مدیر گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر
2587
32818999
32818999
وحید امینیان
رئیس آزمایشگاه مرجع
2590
-
-
الهام ابراهیم
کارشناس مسئول پلاستیک و لاستیک
2589
-
-
لاله سنگ سفیدی
کارشناس مسئول پلاستیک و لاستیک
2589
-
-
حسن بیگلری
کارشناس روغن موتور و گریس
2570
-
-
اصغر سرتیپ پور
کارشناس امور استاندارد
2570
-
-
فضه آریانسب
عضو هیأت علمی
2392
-
-
میثم شعبانیان
عضو هیأت علمی
2589
-
-
حسین ربیعی
کارشناس آزمایشگاه تایر
2521
-
-
 
گروه پژوهشی سلولوزی و بسته بندی
 
نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
فرناز موحدی
مدیر گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی
2735
32803880
32803880
منصوره قاسمی آقباش مسئول دفتر 2735 - -
 مهدی روحانی عضو هیات علمی  2736  -
 فرناز موحدی  عضو هیات علمی  2735
بهزاد کرد    عضو هیات علمی  2724
منیژه عبدی
رئیس آزمایشگاه مرجع
2478
32803880
32803880
لیلا پاشای آهی
کارشناس مسئول آزمایشگاه شیشه و نوشت افزار
2472
-
-
ناهید قلیچ خانی
کارشناس امور استاندارد
2722
-
-
معصومه جهانگیری
کارشناس مسئول آزمایشگاه پلاستیک
2725
-
-
معصومه خدابنده لو
تکنسین آزمایشگاه کاغذ
2481
-
-
 حاجی رضا احمدی متمایل کارشناس مسئول پژوهش  2576  -  -
محمدرضا عظیمی
تکنسین آزمایشگاه بسته بندی فلزی
2458
-
-
 
گروه پژوهشی شیمی
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
لاله عدل نسب
مدیر گروه پژوهشی شیمی
2585
32803881
32803881
فضه آریا نسب عضو هیات علمی 2586 - -
سوسن اسماعیل پور
رئیس آزمایشگاه مرجع
2379
32803881
-
باقر احسانی گرگری
کارشناس آزمایشگاه شوینده ها
2576
-
-
فاطمه غفار زاده دولت آبادی
کارشناس آزمایشگاه رنگ
2578
-
-
زهره سالاروند
عضو هیأت علمی
2548
32861124
-
فرناز قاضی کیانی
کارشناس آزمایشگاه مواد آلی
2581
-
-
سیامک محمدپور بنفشه درق
 
تکنسین آزمایشگاه
2583
-
-
 
گروه پژوهشی نساجی و چرم
 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
جمیله آفاقی بنفشه ورق
سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم
2386
32803874
32803874
ملیحه نازی
عضو هیأت علمی
2392
-
-
روح اله سمنانی رهبر
عضو هیأت علمی
2383
-
-
شهلا احمدی
کارشناس مسئول چرم 
2388
-
-
 مجتبی ابوالقاسم پور اصفهانی
کارشناس مسئول امور پژوهشی 
2385
-
-
میلاد ولی بیگی
کارشناس نساجی
2390
-
-
رضا قاسمی
کارشناس نساجی
2391
-
-
 
پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
فرناز دستمالچی
رئیس پژوهشکده
2524
32802130
32808120
اکرم سادات فیاضی
 معاون پژوهشکده
2524-2514
32861082
32861082
 لیلا اسدی مسئول دفتر  2514 32861082   32861082

گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
زهره پوراعتدال
مدیر گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی
2515
32808120
32808120
مریم قبادی دانا عضو هیأت علمی   2535-2766  -
رامتین احمدی
کارشناس فرآورده های دامی
2537
-
-
معصومه اطهری نیا
عضو هیأت علمی
2539
-
-
شهپر مقدمی
کارشناس مسئول کمپوت و کنسرو و فرآورده های نوشیدنی
2537
-
-
حمیده زاهدی نیا
کارشناس امور استاندارد
2541
-
-
ساره داورزنی
رئیس آزمایشگاه مرجع
2566
-
-
جمشید گودرزی
کارشناس مسئول پژوهش
2531
-
-
زهرا مهدیزاده برزکی کارشناس پژوهش 2531 - -
علی حبیبیان  کارشناس امور استاندارد 2532   - -
یاسین یعقوبی
خدمات 
2538
-
-

گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
زهرا پیراوی ونک
مدیر گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی
2544
32802130
32803870
مهناز مجتهدی
مسئول دفتر
2544
32802130
32803870
سبا بلقیسی
عضو هیأت علمی
2552
-
-
مریم جلیلی
عضو هیأت علمی
2530-2510
-
-
فرزانه انصاری
عضو هیأت علمی
2510
-
-
بنفشه نصیری صحنه
رئیس آزمایشگاه مرجع
2529
-
-
ریکا جوانشیر
کارشناس مسئول پژوهش
2529
-
-
 میترا نیازی ایلخچی کارشناس   2529
قاسم فدوی
عضو هیأت علمی
2546
-
-
نگار جیلانچی
کارشناس مسئول پژوهش
2565
-
-
مهرناز امینی فر
عضو هیأت علمی
2565
-
-
نادیا احمدی
کارشناس مسئول
2527
-
-
شکوفه شارخی رضایی
کارشناس امور استاندارد
2516
-
-
لادن رشیدی
عضو هیأت علمی
2545-2547
-
-
شهرزاد امیر حسنی
کارشناس پژوهش
2538
-
-
مریم محمدی
کارشناس پژوهش
2542
-
-
مازیار تقوی
کارشناس مسئول پژوهش
2523
-
-
سید حمید مجتبایی
کارشناس مسئول پژوهش
2523
-
-
زهرا علائی روزبهانی
عضو هیأت علمی
2552
-
-

گروه پژوهشی سم‌ شناسی مواد غذایی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
لادن رشیدی  مدیر گروه پژوهشی سم شناسی مواد غذایی  2545  -  -
احسان زایر زاده
عضو هیأت علمی
2509
32818833
32818833
فرنوش عطار
عضو هیأت علمی
2595
-
32818833
منصوره مظاهری عضو هیأت علمی
2520  -
غزاله علی اکبر زاده حسنلوئی
عضو هیات علمی
2520
-
32818833
تیمور شکری
کارشناس مسئول پژوهش
2534
-
32818833
 جبار کاظمی تکنسین آزمایشگاه  2520     
 سمیه حسنی گنجی  کارشناس پژوهش 2516  - -

پژوهشکده فناوری و مهندسی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
امیر افکار
رئیس پژوهشکده
2346
32818584
32818584
 فرانک فائقی معاون پژوهشکده  2747  32818584 32818584 
زهرا سلطانعلی
مسئول دفتر
2346
32818584
32818584

گروه پژوهشی مهندسی برق

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
میلاد یدالهی
سرپرست گروه پژوهشی مهندسی برق - عضو هیأت علمی
2333
32803869
32803869
لیلا سماروک رئیس آزمایشگاه مرجع 2327 - -
زهرا رحمتیان
کارشناس مسئول پژوهش
2399
-
-
 رضا شهبازیان  عضو هیات علمی 2391     
 میلاد یدالهی عضو هیات علمی  2317     
شیرزاد حسن بگی کارشناس مسئول پژوهش 2788 - -
 فخری نعیمی کارشناس مسئول پژوهش  2319 - -
حسین رسول نژاد کارشناس مسئول پژوهش 2788 - -
ایرج میرزادخانی
کارشناس پژوهش
2317
-
-
فاطمه طاهرخانی
کارشناس پژوهش
2340
-
-
گیتا معینی  کارشناس پژوهش 2324    
سید محمد علی میرغفاری  تکنسین امور استاندارد  2333     
 
گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
سید شهاب معینیان سرپرست گروه پژوهشی مهندسی پزشکی 2337 - -
سید موسی هاشمی ماجلان
مسئول دفتر
2316
32803868
-
علی توکلی گلپایگانی عضو هیأت علمی 2710 - -
سید مجتبی طیب زاده
کارشناس مسئول پژوهش
2323
-
-
 سینا یوسفی صدر کارشناس پژوهش 2702     
رحیم فرجی
کارشناس مسئول
2336
-
-
بابک جمشیدی
کارشناس پژوهش
2324
-
-
 ایلناز صدیقی کارشناس امور استاندارد   2339  -  -

گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
بهزاد مهدیخانی   مدیر گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی  2655
حمید سامانیان
رئیس آزمایشگاه مرجع
2656
32803873
32803873
حسین نژد محمدزاده
کاردان
2663
-
-
سارا احمدی  عضو هیات علمی 2772   -
هما قعری
کارشناس مسئول پژوهش
2669
-
-
مرتضی مهراکبری دهنده
کاردان
2655
-
32803873
احمد حیدری
کاردان
2669
-
-
امیر هوشنگ قاسمی  کارشناس مسئول پژوهش  2668 - -

گروه پژوهشی مکانیک و  فلزشناسی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
حسین درایتی
سرپرست گروه پژوهشی مکانیک و فلز شناسی
2302
32803883
-
 نسیم نائب پاشایی عضو هیات علمی  2341     
لیلی کلانتری
مسئول دفتر
2302
-
-
زهرا اشراقی
کارشناس مسئول پژوهش
2363
-
-
ایرج آقایاری
کارشناس امور استاندارد
2375
-
-
کیهان مبصریان
کارشناس پژوهش
2361
-
-
رضا امیر کافی کنگی
کارشناس مسئول پژوهش
2378
-
-
محمد امین مرادی رحیم آبادی
کارشناس پژوهش
2376
-
-
هادی کامجو
کارشناس مسئول پژوهش
2371
-
-
سید محسن وحیدی
کارشناس پژوهش
2315
-
-
مهدی محمودی
کارشناس پژوهش
2304
-
-
مریم حیدرنیای رودسری کارشناس پژوهش  2304  -

گروه پژوهشی مهندسی خودرو

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مجید نوری کمری مدیر گروه پژوهشی مهندسی خودرو 2626 - -
مرضیه حسن پور
مسئول دفتر
2635
-
-
علی ملکی
کارشناس
2632
-
-
مهدی نگهدار جوزانی
رئیس آزمایشگاه مرجع
2635
-
-
محبوبه حاجی میرزایی
کارشناس مسئول پژوهش
2626
-
-
سید وحید حسینی قابوسی 
کارشناس پژوهش
2644
-
-
حمیدرضا مکاری قمی
تکنسین
2650
-
-
 محسن کتانی شوشتری کارشناس پژوهش  2650 -
 
پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مریم جلیلی
رئیس پژوهشکده
2701
32861130
32861210
محمود فصیح
معاون پژوهشکده
2784
32861216
-
صبا محمدپور صحرائی
مسئول دفتر
2701
32861130
-
 روفیا توفیقی سرپرست گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت  2715  32822230   -
هدی ال علی
عضو هیأت علمی
2782
32822230
-
 نادیا کیهان کارشناس مسئول پژوهش   2782 -  -
علی اکبر آژیده
کارشناس مسئول پژوهش
2715
32861218
-
لیدا مظاهری
کارشناس مسئول پژوهش
2717
32861217
-
مهران منتظریان تبریزی
کارشناس پژوهش
2785
32861077
-
نوراله اسلامی چلندر
کارشناس ارزیابی انطباق
2785
-
-
حامد بسطامی
کارشناس ارزیابی انطباق
2785
-
-
اکرم عزیزی
کارشناس ارزیابی انطباق
2782
32822230-02156235313
-
کلثوم نقره علیپور قاسم آبادی
کارشناس ارزیابی انطباق
2717
32861217
-
نرگس شهرودی
کارشناس پژوهشی
2786
32803892-32861231
-
الهام هاشمی شاد
کارشناس پژوهشی
2786
32803892-32861231
-
معصومه فرخنده
کارشناس پژوهشی
2786
32803892-32861231
-
حمیدرضا مرندی مقدم  کارشناس پژوهشی   2690  -
سعید بیات  کارشناس گروه ارزیابی انطباق و مهارت   2716 - -