شرح وظایف پژوهشکده

وظایف پژوهشکده ها:

 • هدایت پژوهشکده و نظارت بر حسن اجرای امور در چارچوب ضوابط و مقررات، سند راهبردی و برنامه عملیاتی
 • پیشنهاد سیاست‏ها، خط مشی ‏ها و برنامه ‏ریزی پژوهشی سالانه به مقام مافوق
 • تدوین و به روز‏رسانی‏‏ "برنامه عملیاتی بخشی" پژوهشکده، بر اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی پژوهشگاه
 • برنامه‏ ریزی برای ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه های پژوهشی مورد نیاز (مستقل و یا با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی  پژوهشی و سرمایه گذاران بخش خصوصی) جهت انجام وظایف پژوهشی محوله؛ 
 •  اداره ی آزمایشگاه های مرجع سازمان ملی استاندارد،جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی لازم برای انجام و پیاده ‏سازی آزمون های مختلف، صحت سنجی آنها، و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط
 • ایجاد بستر مناسب جهت همکاری در فعالیت‏های مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق نظیر شرکت ‏های بازرسی، نهادهای صدور گواهینامه و آزمایشگاه ‏های آزمون، برسنجی و تشخیص طبی
 • پیشنهاد تعرفه‏ های خدمات (آزمایشگاهی، فنی و علمی) به رئیس پژوهشگاه
 • استقرار، جاری سازی و به روز‏‏رسانی سامانه‏ های مدیریت در پژوهشکده ازجمله: استقرار سیستم‏ ها‏‏ی مدیریت بر اساس الزامات استانداردهای بین ‎المللی به شماره‏های 17025، 45001، 9001، 56002، 17043،17065، 30401، 17034 (حسب برنامه عملیاتی بخشی)
 • تهیه و تدوین اولویت ‏های مطالعاتی و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ‏ای در مباحث مربوط به پژوهشکده
 • بررسی و شناسایی اولویت ‏های کشور در زمینه‏ های مرتبط با فعالیت پژوهشکده و بهره ‏گیری مطلوب از امکانات موجود در داخل و خارج از پژوهشگاه جهت انجام طرح های تحقیقاتی متناسب با نیاز کشور
 • پیگیری جهت فراهم نمودن امکانات متناسب با برنامه ها و طرح های تحقیقاتی در جهت تحقق اهداف پژوهشکده
 • تلاش درجهت افزایش درآمدهای اختصاصی پژوهشکده با جذب اعتبار از منابع برون سازمانی 
 • پیشنهاد اعتبار پژوهشی مورد نیاز و درآمدزایی سالانه پژوهشکده
 • تعیین شاخص ‏های عملکردی موظف و غیرموظف کارکنان پژوهشکده و ارزیابی عملکرد آن‏ها بر اساس آیین نامه‏ ها و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه
 • ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین کارکنان در گروه ‏های پژوهشی پژوهشکده و فراهم نمودن امکانات لازم جهت اعتلا و رشد روحیه ابتکار و خلاقیت در زمینه ‏های مربوطه
 • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی و فناوری و امور اجرایی در پژوهشکده
 • همکاری با اداره برنامه ‏ریزی و پایش پژوهشگاه، جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه‏ های پژوهشی تقاضا محور منطقه ‏ای و آزمایشگاه‏ های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 •  نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی کارکنان پژوهشکده 
 • اجرای مصوبات هیات امنا،‏ هیات رئیسه و شورای پژوهشگاه در پژوهشکده
 • ارائه گزارشات دوره‏ای مربوط به ارزیابی عملکرد پژوهشکده، به رئیس پژوهشگاه 
 • ایجاد پایگاه داده‏ های علمی وفنی معتبر داخلی وخارجی و جمع‏‏ آوری فراگیر و منسجم اطلاعات مرتبط با برنامه‏ های اساسی وتحقیقاتی پژوهشگاه، از سازمان‏ ها و مؤسسات پژوهشی ودانشگاه های معتبر داخلی و خارجی
 • ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور برای برگزاری گردهمایی ‏ها، مبادله محقق و اجرای پروژه ‏های تحقیقاتی مشترک؛جهت دستیابی به علوم و تکنولوژی جدید در زمینه‏ های مرتبط با اهداف و سیاست‏های پژوهشگاه
 • تلاش درخصوص ترویج، کاربردی سازی، فناورانه سازی و تجاری سازی نتایج فعالیت های پژوهشی و فناوری 
 • ایجاد بستر مناسب برای مشارکت همکاران در تدوین استانداردهای پژوهش محور، استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی.
 • همکاری با دفتر مطالعات تطبیقی سازمان ملی استاندارد، جهت انجام مطالعات تطبیقی در حوزه های مرتبط با استانداردسازی 
 • ایجاد بستر مناسب برای مشارکت همکاران در ادارۀ دبیرخانه کمیته های متناظر مرتبط با وظایف محوله مانند: سازمان های جهانی استاندارد (ISO)، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، کمیسیون کدکس غذایی (CODEX) و سازمان بین المللی اندازه ‏شناسی‏‏ قانونی (OIML)؛
 • پایش هزینه‏ های پیش بینی شده طرح های پژوهشی از نظر تطبیق با طرح نامه (برای طرح های پژوهشی داخلی)
 • مشارکت در تهیه و تدوین فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ‏های پژوهشگاه
 • ابلاغ فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ‏های مصوب پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن در حوزه پژوهشکده
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه