پژوهشگاه استاندارد|معرفی|گروه های پژوهشی منطقه ای تقاضا محور

گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه استاندارد، به استناد بند 1-13 آیین‌نامه ساماندهی و تشکیلات مصوب سومین نشست عادی از دورۀ دوم هیات امنای پژوهشگاه مورخ 19/04/1391 و نیز مصوبۀ هفدهم از دوازدهمین نشست عادی از دورۀ دوم هیات امنای پژوهشگاه مورخ 17/09/1397، با هدف کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی استان‌ها در حوزه استانداردسازی تاسیس می‌شوند. پژوهشگاه استاندارد، به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی سازمان ملی استاندارد ایران، به منظور توسعه و انسجام فعالیت‌های پژوهشی و ایجاد بستر مناسب جهت تعامل همه‌جانبه و موثر با سازمان ملی استاندارد و بخش‌های تولیدی و خدماتی در کشور و نیز در راستای تحقق وظایف مصرح خود در حوزه‌های علمی، فنی، پژوهشی و فن‌آوری در قانون سازمان ملی استاندارد و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه‌ای، کاربردی، مشاوره‌ای در راستای اشاعه فرهنگ استانداردسازی در سطح کشور، بارویکرد هم‌افزایی توانایی‌های فنی و تخصصی ادارات کل استاندارد، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضا محور در استان‌های منتخب اقدام می‌نماید .

وظایف گروه های پژوهشی:

 •   بررسی و شناسایی با هدف رفع نیازهای پژوهشی بخش های تولیدی، خدماتی و اجرایی و سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 • برنامه ‏ریزی و انجام پژوهش و تحقیقات در ارتباط با نظام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت،‏ بهبود روش ها، تضمین کیفیت و کارایی کالاها و خدمات موضوع فعالیت گروه 
 • ایجاد ارتباط فعال و همکاری سازنده با صنایع، موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • ارائه خدمات مشاوره ای علمی به سازمان ها و بخش های صنعتی و تجاری
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرح های پژوهشی بخش های مربوط
 • انجام آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی به منظور تعیین دقیق ویژگی و ماهیت کالا
 • راه اندازی روش‏های آزمون مورد نیاز استانداردسازی در حوزه فعالیت گروه و پیشنهاد تعرفه آزمون بر اساس قیمت تمام شده 
 • تلاش در جهت تجاری ‏سازی نتایج پروژه‏ های تحقیقاتی و فناوری 
 • همکاری با مدیریت توسعه استاندارد و آموزش ‏های کاربردی برای برگزاری دوره‏ های آموزشی کاربردی فنی و تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کارشناسان ادارات کل استاندارد استان ها و سایرموارد درخواستی
 • همکاری در فعالیت ‏های مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق نظیر شرکت ‏های بازرسی، نهادهای صدور گواهینامه و آزمایشگاه‏ های آزمون، برسنجی و تشخیص طبی
 • همکاری/ اجرای آزمون‏ های مهارت و تهیه مواد مرجع 
 • همکاری/ اجرای ارزیابی انطباق در حوزه کالا، خدمات و اشخاص
 • انجام اقدامات اجرایی جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه‏ های پژوهشی تقاضا محور منطقه ‏ای و آزمایشگاه ‏های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 • مشارکت در ادارۀ دبیرخانه کمیته های متناظر مرتبط با وظایف محوله مانند: سازمان های جهانی استاندارد (ISO)، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، کمیسیون کدکس غذایی (CODEX) و سازمان بین المللی اندازه ‏شناسی‏‏ قانونی (OIML)؛
 • اظهار نظرفنی، کارشناسی و رسمی درخصوص‏ موارد ارجاعی ازسوی سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی
 • شرکت در جلسات، کمیته ‏ها و کمیسیون‏ های ملی و بین المللی پیرو ابلاغ یا موافقت مرجع ذی‏صلاح پژوهشگاه
 • انتشار نتایج پژوهشی و فعالیت های علمی  فنی مربوط ازطریق کتب، مجلات، مقالات و....
 • برگزاری همایش ها وکارگاه های تخصصی و پژوهشی براساس ضوابط و مقررات مربوطه
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.