پژوهشگاه استاندارد|خدمات|آموزش|کارگاه های آموزشی

لیست کارگاه‌های پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی در سال 1401

 

گروه پژوهشی مواد غذایی، حلال و کشاورزی

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 آشنایی با استاندارد ها و روش های آزمون شیر و فرآورده های آن مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاه های همکار 8 ساعت 1401/05/11 6 نفر نگارجیلانچی- مهرنازامینی فر
2 آشنایی با روش آزمون اندازه گیری استرول گیاهی در شیر و فرآورده های آن مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاه های همکار 4 ساعت 1401/10/20 6 نفر نگارجیلانچی- مهرنازامینی فر
3 آزمون های ارزیابی کیفی انواع نوشیدنی ها  مسئولین کنترل کیفیت -دانشجویان  8 ساعت آذر ماه 1401 10نفر زهرا علائی روزبهانی
4 آشنایی با اصول و روشهای ارزیابی حسی مواد غذایی علاقه مندان و شاغلان در صنایع غذایی  8 ساعت هفته دوم آبان 1401 25 نفر نادیا احمدی
5 آزمون های فیزیکوشیمیایی آب مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاه های همکار 8 ساعت 1401/09/14 4 نفر شکوفه شارخی
6 آزمون اندازه گیری پروتئین مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاه های همکار 8 ساعت آبان ماه 1401(دو دوره) 10نفر امیر حسنی
7 آشنایی با آزمون های قند و شکر مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاه های همکار 6 ساعت 1401/05/09 5 نفر سید حمید مجتبایی
8 شناسایی و اندازه گیری رنگ مصنوعی  در فرآورده های غذایی مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاه های همکار 8 ساعت آبان ماه 1401 10نفر محمد فرجی
9 آشنایی با دستگاه HPLC مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاه های همکار 8 ساعت آبان ماه 1401(دو دوره) 10نفر حمید رشیدی نوده
10 آشنایی با دستگاه GC مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاه های همکار 8 ساعت آبان ماه 1401(دو دوره) 10نفر حمید رشیدی نوده
11 آزمون های فیزیکوشیمیایی روغن مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاه های همکار 8 ساعت آبان ماه 1401(دو دوره) 8نفر شهرزاد امیر حسنی
12 دوره آزمون های آرد گندم مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان ادارات کل استان ها- آزمایشگاه های همکار 7 ساعت 1401/09/18 7 نفر مریم محمدی
13 دوره آزمون های برنج دانشجویان- مسئولین کنترل کیفی- کارشناسان 7 ساعت 1401/08/07 7 نفر مریم محمدی

 

گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1  آزمون فرآورده های سلولزی 
دانشجویان، آزمایشگاه های همکار، شرکت های تولید کننده مواد سلولزی 
8 ساعت 1401/06/14
3 نفر
علی حبیبیان
2  روش جامع برای تشخیص گونه های ویبریو (vibrio spp) در محصولات مورد مصرف انسان و تغذیه دام   دانشجویان، آزمایشگاه های همکار، شرکت های تولید کننده مواد غذایی، تولید کنندگان و وارد کنندگان خوراک دام     8 ساعت  1401/08/25  6 نفر   رامتین احمدی 
 3 شناسایی و شمارش باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس در آب میوه و فرآورده های آن   دانشجویان، آزمایشگاه های همکار، شرکت های تولید کننده مواد غذایی   8 ساعت  1401/07/18   6 نفر  شهپر مقدمی  
 4 خصو صیات میکروبیولوژی و  صحه گذاری فراورده های آرایشی و بهداشتی   دانشجویان، آزمایشگاه های همکار، ادارات کل استاندارد استان ها ، شرکت های تولید کننده مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  16 ساعت 

1401/08/23 لغایت 

1401/08/24 
5 نفر  معصومه اطهری نیا 
5 تصدیق روش های آزمون کمی میکروبیولوژی  ادارات کل استاندارد استان ها و آزمایشگاه های همکار متقاضی 17025   16 ساعت 

1401/11/11

لغایت

1401/11/12 
5 نفر 

معصومه اطهری نیا

ساره داورزنی  
 6  تصدیق روش های آزمون کیفی میکروبیولوژی  ادارات کل استاندارد استان ها و آزمایشگاه های همکار متقاضی 17025  16 ساعت 

1401/12/02

لغایت

1401/12/03 
5 نفر    معصومه اطهری نیا
ساره داورزنی 
7 مروری بر استاندارد 9899  ادارات کل استاندارد استان ها و آزمایشگاه های همکار متقاضی 17025   8 ساعت    1401/06/29 محدودیت ندارد   معصومه اطهری نیا 
 8  کارگاه آموزشی تئوری و عملی روش تشخیص منبع گوشت( گونه جانوری) در فرآورده های گوشتی به روش Multiplex PCR

 - اصول و مبانی نظری PCR و کاربرد آن

 - اصول و مبانی نظری Multiplex PCR   و کاربرد آن در افتراق گونه

- عملی - استخراج DNA از نمونه

- عملی PCR- گونه ها بصورت تکی
- عملی- انجام Multiplex PCR   از نمونه های استخراج شده و الکتروفورز و آنالیز نتایج

 (کار توسط کارآموز)  
شاغلین در آزمایشگاه های مواد غذایی همکار استاندارد و ادارات کل استانی و دانشجویان و علاقمندان       16 ساعت  1401/07/19

لغایت

1401/07/20

10 نفر    مریم قبادی دانا 
9

کارگاه آموزشی تئوری و عملی اعتبارسنجی روش های تشخیص منبع گوشت( گونه جانوری) در فرآورده های گوشتی-نحوه بررسی اختصاصیت روش به صورت تئوری

نحوه بررسی اختصاصیت روش به صورت عملی

- نحوه بررسی حساسیت روش به صورت عملی

-نحوه تعیین حد تشخیص روش LOD)) به صورت عملی

-نحوه تعیین استحکام روش به صورت عملی
شاغلین در آزمایشگاه های مواد غذایی همکار استاندارد و ادارات کل استانی و دانشجویان و علاقمندان     16 ساعت 

1401/09/22

لغایت 

1401/09/23 
10 نفر  مریم قبادی دانا   
 10  کارگاه آموزشی تئوری و عملی روش تشخیص خوک در فرآورده های گوشتی به روش Real time PCR

 - اصول و مبانی نظری PCR و کاربرد آن

 -  اصول و مبانی نظری Real time PCR   و کاربرد آن در افتراق گونه

- عملی - استخراج DNA از نمونه-      عملی Real time PCR- آنالیز نتایج 

 شاغلین در آزمایشگاه های مواد غذایی همکار استاندارد و ادارات کل استانی و دانشجویان و علاقمندان     8 ساعت  1401/11/08 10 نفر  مریم قبادی دانا  
 11 کنترل عملکرد محیط های کشت میکروبیولوژی به همراه نکات اساسی در آماده سازی، ساخت و استریلیزاسیون محیط های کشت میکروبیولوژی   دانشجویان، آزمایشگاه های همکار، ادارات کل استاندارد استان ها ، شرکت های تولید کننده مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   24 ساعت  

1401/08/16 

لغایت 

1401/08/18 
5 نفر   زهرا مهدی زاده
علی حبیبیان 
 
لیست کارگاه‌های پژوهشکده شیمی و پتروشیمی در سال 1400

 
گروه پژوهشی شیمی

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 کنترل کیفیت پودر های شوینده 
مسئولین فنی و کنترل کیفی واحد های تولید
16 ساعت

1401/04/04

لغایت

1401/04/05

5 نفر باقر احسانی گرگری
2 کنترل کیفیت مایع ظرفشویی 
مسئولین فنی و کنترل کیفی واحد های تولید
8 ساعت 1401/07/26 5 نفر باقر احسانی گرگری
3 کنترل کیفیت محلول سدیم هیپو کلریت 
 مسئولین فنی و کنترل کیفی واحد های تولید 8 ساعت  1401/10/28   5 نفر  باقر احسانی گرگری
4 آشنایی با روش های عیارسنجی مصنوعات طلا
کارشناسان استانی، مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، آزمایشگاه های همکار  8 ساعت  خرداد و ابان ماه  20 نفر حاجی رضا احمدی
5 کارگاه اموزشی تعیین عیار طلا به روش کوپلاسیون
کارشناسان استانی، مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، آزمایشگاه های همکار
8 ساعت   تیر و اذر ماه  10 نفر  حاجی رضا احمدی
6 کارگاه اموزشی تعیین عناصر فلزی در فراورده های شوینده و بهداشتی به روش جذب اتمی 
کارشناسان استانی، مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، آزمایشگاه های همکار
16 ساعت    مرداد و دیماه
10 نفر   حاجی رضا احمدی 
7 کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی گازی
کارشناسان استانی، مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، آزمایشگاه های همکار  16 ساعت   تیرماه  20 نفر    لاله عدل نسب 

 

 

گـروه پژوهشـی پتروشیمی و پلیمر

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 بررسی تایرهای خسارتی کارشناسان ادارات استانی 8 ساعت تیر 1401 10 نفر حسین صمدی- فرزاد طیبی- مهدی قربانی

 

 

لیست کارگاه‌های مدیریت ارزیابی ریسک در سال 1401

 
گروه مدیریت ارزیابی ریسک 

 

ردیف عنوان کارگاه/سمینار مخاطبین میزان ساعت کارگاه/سمینار تاریخ پیشنهادی حداکثر تعداد شرکت کنندگان مدرس/مدرسین
1 آشنایی با ایمنی عمومی و انواع خطرات عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترل آنها سازمان ها، سازمان ها دانشگاه ها شرکت ها ، کارگاه ها 8 ساعت 1401/06/01 20 نفر

رویا نوربخش  - رحیم فرجی

2 آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق سازمان ها، سازمان ها دانشگاه ها شرکت ها ، کارگاه ها 8 ساعت 1401/07/10 20 نفر عبدالله عباسی - رحیم فرجی
 3 تاثیر مواد شیمیایی بر سلامت عمومی  شناخته ها و ناشناخته ها  سازمان ها، سازمان ها دانشگاه ها شرکت ها ، کارگاه ها  8 ساعت   1401/06/15 20 نفر   رویا نوربخش - رحیم فرجی
4 اهمیت  و لزوم استفاده از لوازم حفاظت فردی از دیدگاه استاندارد  سازمان ها، سازمان ها دانشگاه ها شرکت ها ، کارگاه ها    8 ساعت   1401/09/03  20 نفر  رویا نوربخش - مهدی حسنی 
 5 دوره آشنایی با تکنیک های ارزیابی ریسک  سازمان ها، سازمان ها دانشگاه ها شرکت ها ، کارگاه ها   8 ساعت        1401/10/05 20 نفر   رویا نوربخش - رحیم فرجی