پژوهشگاه استاندارد|امور استان ها|دبیرخانه منطقه 2 قطب های منطقه ای

- نحوه تشکیل قطب های منطقه ای:

در این طرح کشور به پنج منطقه تقسیم شده است که در هر منطقه یکی از معاونین سازمان به انتخاب ریاست محترم سازمان به عنوان رئیس منطقه و یکی از مدیران کل استانی به انتخاب اعضای هر منطقه به عنوان دبیر منصوب خواهد شد.

دبیرخانه استانی


- اهداف تشکیل قطب های منطقه ای:

 1. ایجاد هماهنگی بیشتر بین ستاد و مدیران کل استانی به عنوان عوامل اجرایی سازمان
 2. پایش مستمر عملکرد استان ها
 3. تقویت شبکه دریافت پیشنهادات، نقطه نظرات استان ها و طرح در جلسات سازمان در راستای روان سازی و تسریع در امور اجرایی
 4. پاسخگویی به سوالات و ابهامات و رفع نیازهای مشترک استان ها 
 5. اجرایی نمودن اهداف کلان سازمانی در دوران تحولی سازمان براساس آمایش سرزمینی و منطقه ای
 6. ایجاد هماهنگی بین ادارات کل استانی در هر منطقه و استفاده از ظرفیت های یکدیگر به منظور هم افزایی بیشتر
 7. شناسایی نقاط قوت و ضعف استان های هر منطقه
 8. انعکاس مشکلات و پیشنهادات مناطق به سازمان جهت تصمیم گیری 
 9. تصویب برنامه‌های سالانه و پیگیری مستمر پیشرفت اجرای برنامه ها 

-وظایف رئیس منطقه:

 1. اداره جلسات منطقه
 2. تایید گزارش صورتجلسات منطقه
 3. نظارت مسمتر بر ادارات کل منطقه و پی گیری سیاست های ابلا غی سازمان به استان ها
 4. نظارت بر اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
 5. بازدید از هریک از استان ها عضو منطقه در راستای نظارت های ستادی
 6. پی گیری اجرای مصوبات مرتبط شورای معاونین سازمان در استان ها
 7. برگزاری جلسه با مقامات استان های هر منطقه  در جهت پیشبرد سیاست های سازمان 
 8. شرکت در جلسات منطقه حداقل هر فصل یک یکبار
 9. ابلاغ حکم دبیر شورای منطقه ای

وظایف دبیر منطقه:

 1. هماهنگی امور دبیرخانه ای منطقه 
 2. ایجاد هماهنگی بین اعضای عضو منطقه
 3. دریافت و جمع بندی نظرات اعضای
 4. هماهنگی در راستای تشکیل جلسات در سطح منطقه به صورت ماهیانه و ارسال صورت جلسه به رئیس منطقه
 5.  سایر مواردی ارجاعی از طرف رئیس منطقه

تقسیم بندی مناطق کشور:

منطقه 1 : استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان و سمنان

منطقه 2 : استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان و گیلان (آقای دکتر رامین حاجی خانی)

منطقه 3 : استان های البرز، تهران، همدان، قزوین، مازندران، مرکزی و قم

منطقه 4 : استان های بوشهر، فارس، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان

منطقه 5 : استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و اصفهان