پیوندهای مفید

 

دانشگاه ها

مجامع بین المللی

دانشگاه صنعتیشریف

SMIIC

دانشگاه تهران

ILAC

دانشگاه شهیدبهشتی

OIML

دانشگاه تربیتمدرس

CODEX

دانشگاه تبریز

IEC

دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی

ISO

دانشگاه الزهراء

دانشگاه سمنان

دانشگاه علوم پزشکی البرز            

سایر

دانشگاه سوره

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
  جامعه بازرسیو ممیزی ایران
  انجمن مدیریت کیفیت ایران

پایگاه های علمی

مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها
AIAA

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Science Direct

جایزه ملی کیفیت

Springer

ماهنامه علمی، تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی

Wiley Online Library

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

IEEE Xplore

درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران

ASCE
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت 

سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات

 

انجمن های منطقه ای استاندارد سازی اروپا


وب سایت رهبر انقلاب اسلامی


ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری


پژوهشگاه صنعت نفت


موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی