تفاهم نامه های پژوهشگاه استاندارد

طرف تفاهم تاریخ انعقاد تاریخ اعتبار واحد مسئول
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1390/02/20 1395/02/20 پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1390/07/17 1393/07/17 پژوهشکده فناوری و مهندسی
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 1390/09/12 1395/09/12 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
شورای ملی زیتون ایران 1391/02/26 1393/02/26 پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1391/04/11 1393/04/11 پژوهشگاه استاندارد
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1391/07/16 1394/07/16 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 1391/09/19 1394/09/19 پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
اداره کل استاندارد استان تهران   1391/11/07 1393/11/07 پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 1391/11/08 1394/11/08 پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
پژوهشگاه رویان 1391/11/09 1394/11/09 پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
سازمان ملی استاندارد   1391/12/12 1392/12/12 پژوهشگاه استاندارد 
مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای 1392/03/25 1394/03/25 پژوهشگاه استاندارد
اداره کل استاندارد استان تهران 1392/04/10 1394/04/10 پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 1392/04/25 1395/04/25 پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری   1392/04/26 1395/04/26 پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی 
شرکت شهرک های صنعتی تهران 1392/05/01 1394/05/01 مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
مرکز پژوهش متالورژی رازی 1392/05/26 1395/05/26 پژوهشکده فناوری و مهندسی
انجمن مهندسی گاز ایران 1392/05/28 1395/05/28 پژوهشکده فناوری و مهندسی
دانشگاه علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  1392/06/25  1394/06/25 پژوهشکده فناوری و مهندسی 
علوم غذایی و تغذیه پارسیان 1392/09/13 1397/09/13 پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی 1392/10/14 1395/10/14 پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 1392/10/17 1394/10/17 پژوهشگاه استاندارد
اداره کل استاندارد هرمزگان   1392/11/01 1393/11/01  پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 
گروه پژوهشی صنایع غذایی رادکان 1392/12/14 1395/12/14 پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
شرکت داروسازی باریج اسانس 1392/12/15 1394/12/15 پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس 1393/02/02 1396/02/02 پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
انجمن هیدرولیک ایران 1393/02/02 1395/02/02 پژوهشگاه استاندارد
دانشگاه الزهرا 1393/02/06 1396/02/06 پژوهشگاه استاندارد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات البرز 1393/02/10 1396/02/10 معاونت پژوهشی پژوهشگاه
انجمن کامپوزیت ایران
1393/02/10 1395/02/10 معاونت پژوهشی پژوهشگاه
دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393/06/01 1396/02/06  پژوهشگاه استاندارد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393/07/22 1395/07/22 پژوهشگاه استاندارد
شرکت نوونورد دارو 1393/09/11 1395/09/11 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
پژوهشگاه صنعت نفت 1393/09/25 1395/09/25 پژوهشگاه استاندارد
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  1394/04/07 1396/04/07
پژوهشگاه استاندارد
مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها  1394/07/12 1397/07/12 پژوهشگاه استاندارد 
دانشگاه سمنان  1394/07/11 1397/07/11 معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد 
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1394/11/20 1397/11/20 پژوهشگاه استاندارد
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 1395/02/22 1397/02/22  پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
دانشگاه سوره 1395/03/17 1398/03/17 پژوهشگاه استاندارد 
مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی کشور 1395/04/12 1397/04/12  پژوهشکده فناوری و مهندسی
شرکت معیار دانش پارس 1397/01/22 1400/01/22 پژوهشکده پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
شرکت خدمات بازرسی فرادانش  1398/04/01 1401/04/01 پژوهشگاه استاندارد
اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پوشاک تهران 1398/03/1 1401/03/1 پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس  1398/07/09 1401/07/09 معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد
پژوهشگاه صنعت نفت 1398/08/22 1401/08/22 پژوهشگاه استاندارد
 تفاهم نامه چهارجانبه با سازمان غذا و دارو، موسسه تحقیقات خاک و آب، وزارت جهاد کشاورزی
 1398/01/24 1399/01/24
پژوهشگاه استاندارد
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه سهند تبریز
 1398/10/09 1401/10/09
معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد
اداره کل استاندارد استان قم  1398/10/08 1400/10/08 پژوهشگاه استاندارد
شرکت کرون ایران کیش  1399/03/01 1404/03/01 پژوهشگاه استاندارد
موسسه سرم سازی رازی   1399/02/27 1402/02/27
معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد
انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران 1399/02/29  1402/02/29 معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد
شرکت گاز استان البرز 1399/04/01 1400/04/01 معاونت پژوهشی
سازمان مدیریت صنعتی 1399/06/29 1402/06/29 پژوهشگاه استاندارد
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
1395/02/13
 1400/02/13 سازمان ملی استاندارد ایران
بنیاد ملی استاندارد ایران
1399/09/25
1400/09/25
پژوهشگاه استاندارد
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی   1400/01/25 1403/01/25  پژوهشگاه استاندارد
تفاهم نامه با اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان  1400/01/31 1402/01/31 پژوهشگاه استاندارد
تفاهم نامه با شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک و خاک 1400/02/13   سازمان ملی استاندارد ایران 
تفاهم نامه شرکت توسعه کارآفرینی بهمن 1400/09/24  1401/09/24  پژوهشگاه استاندارد 
معاونت نظارت و آزمون مهارت 1400/05/13   1403/05/13 پژوهشگاه استاندارد 
صندوق نوآوری و شکوفایی 1400/07/17  1402/07/17 پژوهشگاه استاندارد
صندوق حمایت از پژوهشگران 1400/08/10 1403/08/10  پژوهشگاه استاندارد
پگاه استاندارد اداره استان گلستان  1400/07/24 1403/07/24 پژوهشگاه استاندارد