گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر در راستای وظایف پژوهشکده شیمی و پتروشیمی به شرح ذیل در زمینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی لاستیک، پلاستیک، فرآورده های نفتی مشغول به کار می‌باشد.
 
ارائه خدمات آزمایشگاهی به ادارات کل استاندارد استانها، گمرکات، دفتر تعیین تعرفه و سایر متقاضیان
ارائه خدمات آزمون مرتبط با پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه پلیمر و پتروشیمی
انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه پتروشیمی و پلیمر
انتشار نتایج تحقیق و فعالیت‌های علمی از طریق نشریات، مجلات و مقالات و ...
تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی فراورده‌ها و مواد اولیه در حوزه پلیمر و پتروشیمی
تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی فراورده‌ها و مواد اولیه در حوزه پلیمر و پتروشیمی
اداره دبیرخانه کمیته‌های متناظر TC 45,TC 138, TC 28
ارائه خدمات علمی و فنی و مشاوره‌ای به کلیه متقاضیان شامل واحدهای تولیدی، آزمایشگاه‌های همکار، واردکنندگان و صادرکنندگان و...
ارائه خدمات آموزشی به مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار، کارشناسان ادارات کل استانی و دانشجویان
برگزاری کارگاه‌های آموزشی
برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌های تخصصی و سمینارهای علمی
همکاری در ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار بر اساس روش اجرایی به شماره مدرک 111/208/ر و ISO/ISIRI/IEC 17025
 

 

پتروشیمی