تقویم آموزشی آذرماه 1402 پژوهشگاه استاندارد 

ردیف

نوع دوره

عنوان دوره

تقویم آموزشی آذر‌ماه 1402

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

سیستم مدیریت آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی،  اعتباردهی و خدمات آزمایشگاهها و مراکز تست آزمون

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها، ISO/IEC17025:2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

تربیت ارزیاب فنی مراکز آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC17025:2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

سرارزیابی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

تخمین عدم قطعیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

صحه گذاری روش های آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

مدیریت ریسک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

آشنایی با مبانی و ممیزی استاندارد INSO/IEC17020:2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

تشریح الزامات و ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

الزامات کمیت و برچسب گذاری(پیش بسته بندی ها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی بر اساس استاندارد2-6303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

بازرسی و نمونه برداری

بازرسی و نمونه برداری از لوازم آرایشی و بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

نمونه برداری کالا و تجهیزات از گمرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

بازرسی چشمی خودروهای دوگانه سوز براساس استاندارد 9747و9426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

بازرسی جرثقیل تاورکرین و موبایل (سطح 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

مدیریت انرژی

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی براساس  ISO50001:2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

راهکارهای استقرار بهینه ISO50001:2018 و کسب موفقیت در ممیزی CB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

مدیریت و تحلیل مصارف انرژی در صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

برچسب انرژی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ردیف

نوع دوره

عنوان دوره

تقویم آموزشی آذر‌ماه 1402

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

20

بهداشت،درمان و تجهیزات پزشکی

آشنایی با CE Marking  و محتوای تکنیکال فایل بر اساس الزامات MDD 93/42/EEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

کنترل کیفی مواد ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

صنایع- خودرو - قطعه سازی

آموزش استقرار تشریح الزامات و ممیزی داخلی IATF 16949:2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

محاسبات و طراحی سیستم های سرمایشی و گرمایشیHVAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

طراحی آزمایش ها (DOE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن (FMEA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

کنترل کیفیت آماری (SQC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ممیزی محصول به روش SQFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

کنترل فریند آماری SPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

مدیریت محیط زیست،مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

HSE جهت محیط های کار با گاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

آموزش استقرار الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

تکنولوژی آب و پساب های صنعتی

تکنولوژی آب در صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک اطلاعاتی مدیران انرژی در سطح کشور

بانک اطلاعاتی مدیران انرژی در سطح کشور

شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲
07:26

جدیدترین دوره های آموزشی

دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی
دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی
دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی
 
دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات و استاندارد17020:2012
دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات و استاندارد17020:2012
دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات و استاندارد17020:2012
 
دوره آموزشی "آموزش جامع مدرسان سیستم مدیریت انرژی "
دوره آموزشی "آموزش جامع مدرسان سیستم مدیریت انرژی "
دوره آموزشی "آموزش جامع مدرسان سیستم مدیریت انرژی "
 
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت
دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت
 
دوره آموزشی نمونه برداری از غلات دامی و انسانی
دوره آموزشی نمونه برداری از غلات دامی و انسانی
دوره آموزشی نمونه برداری از غلات دامی و انسانی
 
دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری spc
دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری spc
دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری spc
 
دوره آموزشی اصول و فنون بازرسی کالا
دوره آموزشی اصول و فنون بازرسی کالا
دوره آموزشی اصول و فنون بازرسی کالا
 
دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری نازل های سوخت CNGاستاندارد 1-18470
دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری نازل های سوخت CNGاستاندارد 1-18470
دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری نازل های سوخت CNGاستاندارد 1-18470
 
دوره آموزشی اصول مدیریت ریسک
دوره آموزشی اصول مدیریت ریسک
دوره آموزشی اصول مدیریت ریسک
 
دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت بازدهی آب مبتنی براستاندارد ISO46001:2019
دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت بازدهی آب مبتنی براستاندارد ISO46001:2019
دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت بازدهی آب مبتنی براستاندارد ISO46001:2019
 
دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات و استاندارد17025:2012
دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات و استاندارد17025:2012
دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات و استاندارد17025:2012
 
دوره آموزشی آزمون دوره ای پخش کننده های گاز طبیعی فشرده   CNG
دوره آموزشی آزمون دوره ای پخش کننده های گاز طبیعی فشرده CNG
دوره آموزشی آزمون دوره ای پخش کننده های گاز طبیعی فشرده CNG