مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی

 

 • تعامل با وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به منظور دستیابی به مستندات فنی در راستای تدوین استانداردها و ورود استاندارد به آموزش‏ های رسمی کشور
 • جلب مشارکت دانشگاه ‏ها و مراکز علمی، پژوهشی در تبدیل یافته‏ های ملی کشور به استانداردهای ملی و بین المللی
 • جلب حمایت سازمان ها و دستگاه ها در تدوین استانداردهای تخصصی/ مقررات فنی و بخش خصوصی، انجمن‏ ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در تدوین ضوابط (مشخصات) فنی
 • جلب حمایت واحدهای فناور و شتاب دهنده‏ ها در تدوین استانداردهای دانش بنیان
 • همکاری در انجام امور مطالعاتی و پژوهشی درخصوص استانداردسازی و احصای استانداردها
 • انجام امور مربوط به مشارکت متخصصین و محققین در تدوین استانداردهای بین المللی و منطقه ای، ملی، تخصصی/ مقررات فنی سازمانی، دانش بنیان، ضوابط (مشخصات) فنی بخش خصوصی
 • مشارکت در برگزاری گردهمایی ها و همایش ها و دوره های آموزشی در ارتباط با استانداردسازی
 • تهیه و تنظیم گزارش مرتبط با عملکرد تدوین استانداردها و آموزش‏های کاربردی
 • تهیه پیش ‏نویس‏‏ قراردادهای تدوین و آموزش و انجام اقدامات لازم مربوط به آن‏ها و نظارت بر اجرای آن‏ها
 • برنامه ‏ریزی برای افزایش توانمندی شغلی و مهارت های مورد نیاز کارکنان پژوهشگاه
 • تعامل با حوزه ‏های ذی‏ربط سازمان ملی استاندارد در راستای توسعه استاندارد و آموزش‏ های کاربردی
 • ثبت و به روز‏رسانی‏‏ اطلاعات مرتبط با توسعه استاندارد و آموزش‏ های کاربردی در سامانه ‏های پژوهشگاه 
 • مطالعه و بررسی به منظور به کارگیری رویکردها و روش‏های نوین نظام آموزشی
 • برنامه‏ ریزی آموزشی کارکنان به منظور طرح در شورای پژوهشگاه و برگزاری دوره ‏های آموزشی مصوب و سنجش اثربخشی دوره ‏های آموزشی
 • تشکیل شناسنامه آموزشی کارکنان و بانک ‏های اطلاعاتی مدرسین/فراگیران دوره ‏های آموزشی
 • پیگیری و هماهنگی سامانه‏ های مدیریت آموزش (LMS)
 • شناسایی دوره‏ های تخصصی کوتاه مدت و بلندمدت مورد نیازگروه ‏های هدف از جمله بخش ‏های صنعتی کشور (نیازسنجی از واحدهای برون سازمانی)
 • امکان سنجی، برنامه‏ ریزی و برگزاری دوره‏ های آموزشی کاربردی و کارگاه ‏های برون سازمانی (بر اساس درخواست شرکت‏ های دولتی/غیردولتی، صنایع کوچک/ بزرگ/ متوسط و سایر نهادها و موسسات ذی‏ربط)
 • اطلاع‏ رسانی‏‏ درخصوص دوره های آموزشی الکترونیکی در داخل و خارج از کشور 
 • برگزاری دوره‏ های آموزشی کاربردی مشترک با سازمان ملی استاندارد، مراکز دولتی و غیر دولتی 
 • برگزاری دوره‏ های آموزشی مدیران کنترل کیفیت واحدهای صنعتی، کارشناسان آزمایشگاه همکار و همکاران استانی و کارآموزی/ کارورزی دانشجویی
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در حوزه مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه 
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.