گروه پژوهشی مهندسی برق در راستای وظایف پژوهشکده فناوری و مهندسی به شرح ذیل در زمینه های مرتبط با مهندسی برق فعالیت می نماید.اعضا گروه مهندسی برق شامل: رئیس گروه، 3 هیات علمی، رئیس آزمایشگاه مرجع و کارشناسان خبره در زمینه های مختلف برقی می باشد.گروه مهندسی برق، دارای هفت  آزمایشگاه شامل: الکترونیک، بالاست، الکتروموتور، لوازم خانگی، سیم و کابل، قطع و وصل، لوله های محافظ هادی می باشد .این گروه در زمینه های مختلف کاری با کمیته بین المللی برق همکاری تنگاتنگی در خصوص ارسال تدوین و اظهار نظر در حوزه های مختلف برقی دارد.   

 • ایجاد ارتباط فعال و همکاری سازنده با صنایع، موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • ارائه خدمات مشاوره ای علمی به سازمان ها و بخش های تجاری و صنعتی
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرح های پژوهشی بخش های مربوط
 • انجام آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی به منظور تعیین دقیق ویژگی و ماهیت کالا
 • راه اندازی روش های موردنیاز استانداردسازی در حوزه فعالیت گروه
 • تلاش در جهت تجاری سازی نتایج پروژه های تحقیقاتی و فناوری
 • همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کاربردی فنی و تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کارشناسان ادارات کل استاندارد استان ها و سایر موارد درخواستی
 • همکاری در اجرای آزمون های مهارت
 • همکاری دراجرای ارزیابی انطباق در حوزه کالا، خدمات و اشخاص
 • مشارکت در راه اندازی و توانمندسازی مجموعه های آزمایشگاهی و پژوهشی
 • مشارکت در اداره دبیرخانه کمیته های متنظر مرتبط با وظائف محوله
 • انتشار نتایج پژوهشی و فعالیت های علمی-فنی مربوط از طریق کتب، مجلات و مقالات
 • برگزاری همایش ها و کارگاههای تخصصی و پژوهشی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

 

 

گروه پژوهشی برق