ارتباط با دفتر پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی

 

  • ارتباط با دفتر پژوهشکده : 32803889-026 
  • پست الکترونیکی پژوهشکده: food.agri [at] standard.ac.ir 
  • آدرس پستی : کرج - شهر صنعتی - میدان استاندارد - سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد - پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی