پژوهش

توانمندی های پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی در حوزه پژوهش به شرح ذیل می باشد:
- انجام طرح های پژوهشی، کاربردی و توسعه ای با رویکرد استانداردسازی با هدف توجه به اولویت های کلیدی کشور در حوزه غذا و ارتقا ایمنی مواد غذایی و ارتقا کارایی صنایع
- انجام تحقیقات به منظور راه اندازی روش آزمون جهت تعیین مشخصات دقیق محصولات
- انجام تحقیقات جهت تدوین استانداردهای پژوهش محور (ویژگی‌های محصولات، استانداردهای بدون منبع معتبر)
- راه اندازی آزمون های جدید در راستای اصالت سنجی و کنترل ایمنی و کیفیت مواد غذایی
- انجام فعالیتهای پژوهشی در راستای مشارکت در اجرای برنامه های پژوهشی و آموزشی سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های اجرایی
- ارائه ایده‌های نوین به صنایع مرتبط با استفاده از پژوهش‌های انجام شده
- بررسی ایمنی، کارایی و اثربخشی محصولات تولید شده جدید
- همکاری در انجام پروژه‌های دانشجویی
- انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و فعالیت های علمی در مجلات علمی- پژوهشی معتبر ملی و بین المللی
- تبدیل یافته های پژوهشی به استانداردهای ملی و بین المللی
- تالیف و ترجمه کتب و متون تخصصی به منظور ترویج استانداردسازی
- ثبت ژن در سایت NCBI
- تهیه گزارش‌های تحلیلی در صنعت غذا
- انجام سخنرانی‌های علمی
- داوری مقالات علمی- پژوهشی
- برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی در راستای ترویج استانداردسازی
- ارائه ایده‌های نوین به صنایع مرتبط و رفع موانع تولید با استفاده از پژوهش‌های انجام شده
- بررسی ایمنی و کارایی محصولات
 
اولویتهای پژوهشی صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی:
1.تعیین ویژگیها و روشهای آزمون  فرآورده های غذایی فاقد استاندارد ملی مانند: شیر گاومیش، ماست و پنیر گوسفند، دم نوش های گیاهی، عرقیات؛
2.بررسی آلاینده های ناشی از فرآوری مواد غذایی مانند: ترکیبات ناشی از فرآیندهای حرارتی (مانند  فورفورالها و فورازینها)، فرآیندهای خشک کردن؛
3.بررسی آلایندههای موجود در  مواد غذایی مانند: ملامین در شیر خشک، سموم مایکوتوکسینها، باقیمانده آفتکشها و فلزات سنگین؛
4.بررسی و استانداردسازی فرآورده های غذایی غنی شده مانند: فرآورده های لبنی، غلات ، انواع روغن، نوشیدنیها؛
5.اصالت سنجی مواد غذایی با رویکرد کشف تقلبات در مواد غذایی، مانند : شیر، آب لیمو، لبنیات، روغن؛
6.بررسی کیفیت آرد از نظر میزان اختلاط آن با سایر آرد غلات و استفاده از افزودنیها.
7.شناسایی و ردیابی سموم میکروبی در مواد غذایی مانند: سم بوتولینوم و آنتروتوکسینه ؛
8.شناسایی و ردیابی باقیمانده داروهای دامی در مواد غذایی مانند: باقیمانده آنتی بیوتیکها، هورمونها، داروهای ضدالتهاب در گوشت مرغ؛
9.بررسی سلامت و بهداشت آب های قابل شرب مانند: وجود نیترات ، باقیمانده سموم و آلودگیهای میکروبی، انگلی؛
10.بررسی ادعاهای تغذیهای.
11.شناسایی و تعیین مقدار انواع افزودنی های مواد غذایی مانند: نگهدارنده ها، رنگها، شیرین کننده ها و قوام دهندهها؛
12.بررسی کارایی و ایمنی محصولات حاوی نانو ذرات.
13.بررسی حلیت مواد غذایی، بررسی و شناسایی اجزای حاصل از حیوانات حرام گوشت در تهیه مواد افزودنی (پایدار کننده ها، امولسیفایرها، رنگها و غیره) ، فرآورده های گوشتی، روغن ها و چربی های خوراکی و غذاهای فرموله شده.
14.شناسایی و ارزیابی خطر محصولات کشاورزی تراریخته.
15.شناسایی و ارزیابی ایمنی و عملکرد فرآورده های پروبیوتیک و غذاهای عملگرا و استانداردسازی آنها.