آموزش

توانمندی پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی در حوزه آموزش به شرح ذیل می باشد:
- برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی برای کارشناسان کنترل کیفیت، ادارات کل استانی و سایر متقاضیان
- برگزاری دوره‌های کارآموزی برای دانشجویان
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی نظری و عملی در پژوهشگاه، مراکز تحقیقاتی و تولیدی، همایش‌ها
- تدریس و همکاری در ارائه دروس دانشگاهی مقاطع مختلف
- تولید محتوای علمی (بسته های استانداردسازی) برای رفع نیازهای صنعت و خدمات
- انعقاد تفاهم نامه  همکاری های علمی – پژوهشی و آموزشی با مراکز علمی، دانشگاه ها
- تدوین جزوه های آموزشی
- راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویی