دوره ها و کارگاه‌های آموزشی گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی

کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط گروه میکروبیولوژی و بیولوژی شامل موارد زیر است:

 • کنترل کیفی استارترلبنی و پروبیوتیک‌ه
 • کنترل کیفی محیط های کشت و مواد مورد مصرف در آزمون های میکروبیولوژی
 • کنترل کیفی استارتر لبنی و پروبیوتیک‌ها در خوراک دام
 • ردیابی GMOها بر اساس استانداردهای ملی ایران

دوره های آموزشی برگزار شده توسط گروه میکروبیولوژی و بیولوژی شامل موارد زیر است:

 • آزمون های میکروبیولوژی آب آشامیدنی
 • آزمون های میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی
 • آزمون های میکروبیولوژی کمپوت و کنسرو
 • آزمون های میکروبیولوژی چیپس سیب زمینی
 • آزمون های میکروبیولوژی فرآورده های سلولزی
 • آزمون های میکروبیولوژی انواع ماکارونی
 • آزمون های میکروبیولوژی خوراک دام
 • آزمون های میکروبیولوژی سوسیس و کالباس
 • آزمون های میکروبیولوژی وسایل پزشکی سترون
 • آزمون های میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی و بهداشتی شامپو، خمیر دندان، مایع دستشویی و مایع ظرفشویی