برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب ISO 17020

 

محتوی دوره:

  • هدف و دامنه کاربرد 
  •  مراجع 
  •   اصطلاحات و تعاریف 
  • اصول ممیزی
  • مدیریت برنامه ممیزی
  • انجام ممیزی
  • شایستگی و ارزیابی میزان

 تربیت ارزیاب

 

 

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۹:۵۱
تعداد بازدید : ۵۷۷