ارائه مقاله در همایش فناوری و علوم نانو

در سالهای اخیر نانوپوشش­های RTV که نسل جدیدی از پوشش­های آبگریز و خود­تمیز شونده هستند برای استفاده بر روی مقره ها مطرح شده­اند. در این مقاله، با استفاده از نتایج آزمایش­های عملی، ابتدا اصلاح سطحی نانوذرات ZnO  و SiO2  به ترتیب با استفاده از APTES و HDMS  با روشهای آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) و آنالیز BET مطالعه شد. در فاز دوم تاثیر استفاده از پوشش پلیمری و دو نوع نانوپوشش بهبود یافته، برروی تست چسبندگی و تست آبگریزی پوشش­های مورد نظر به عنوان معیارهای بهبود عملکردی عایق بررسی شد. نتایج نشان داد که چسبندگی پوشش در مقره دارای نانوپوشش کامپوزیتی سیلیکون رابری  Nano - RTV نسبت به نمونه حاوی پوشش سیلیکون رابری  RTV افزایش یافته است. نتایج تست آبگریزی نشان داد که مقره دارای نانوپوشش کامپوزیتی سیلیکون رابری  RTV حاوی SiO2 بیشترین میزان آبگریزی را نشان می دهد.

۲۷ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۱۹
تعداد بازدید : ۴۳۸
Loading