شرکت نماینده پژوهشگاه استاندارد درپانزدهمین اجلاسیه بین‌المللی کمیته بازیافت آب ایزو

پانزدهمین اجلاسیه کمیته بین المللی ISO / TC 282 / SC1 با موضوع بازیافت آب - استفاده مجدد از فاضلاب برای آبیاری، به صورت مجازی و با حضور نمایندگان کشور های عضو و همچنین نماینده کشورمان، شکوفه شارخی رضایی از کارشناسان متخصص پژوهشگاه استاندارد برگزار شد. در این اجلاسیه شانزده کشور فعال عضو کمیته فنی حضور داشتند که پس از بحث و تبادل نظر روی مباحث مختلف، آراء هر کشور به صورت الکترونیکی صادر شد. بر اساس رای گیری صورت گرفته، اعضاء کمیته با پیش نویس کاری (WD) با عنوان زیر، موافقت نموده و در نتیجه این پیش نویس در قالب پیش نویس کمیته (CD) جهت اظهار نظر به کشورهای عضو ارسال خواهد شد. 

Guidelines for treated water use for irrigation projects-Part6-fertilization ISO 16075

دستورالعمل استفاده از آب تصفیه شده برای پروژه های آبیاری - قسمت 6 - کوددهی

همچنین در خصوص برگزاری مشترک اجلاسیه بعدی با سایر کمیته‌های فرعی این کمیته فنی توافق حاصل شد. 

۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۰۷
تعداد بازدید : ۴۰۶