دوره آموزشی معاینه فنی موتورخانه بر اساس استاندارد1-16000

محتوی دوره:

  • معرفی مشعل های گازسوز دمنده دار خودکار
  • دمپرو فرصت های کاهش مصرف انرژی در بویلرها
  • معاینه فنی و بررسی عملکرد احتراق در سیستم های حرارت مرکزی در کشورهای مختلف اروپایی
  • موتورخانه در ایران
  • معاینه فنی موتورخانه در ایران
  • نتایج معاینه فنی موتورخانههای ساختمانهای دولتی شهر تهران

 

موتورخانه

 

 

۱۴ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰
تعداد بازدید : ۵۵۰