برگزاری شورای پژوهشی پژوهشگاه استاندارد

یکصد و نوزدهمین شورای پژوهشی پژوهشگاه استاندارد درتاریخ 11 دی ماه سال 1400 برگزار شد. دراین جلسه طرح‌های پژوهشی و فناوری پیشنهادی از سوی اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده‌ها بررسی شد و 3 طرح از میان آنها مصوب گردید. لازم به ذکر است که هر 3 طرح مصوب، از محل اعتبار طرح های پژوهشی پژوهشگاه و به صورت درون سازمانی انجام خواهد شد. عناوین طرح های مصوب به شرح زیر می باشد:

·         ارزیابی ریسک حریق و طراحی و اجرای  سیستم های پیشگیرانه و کنترلی حریق در آزمایشگاه‌های پژوهشگاه استاندارد

·        راه اندازی روش ردیابی ارگانیسم های تراریخته توسط تکنیک مولکولی" Real time PCR "

·        راه اندازی روش شناسایی خوک در فرآورده های گوشتی و ژلاتین به روش"  Real time PCR "

 

 

۱۲ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۲۸
تعداد بازدید : ۳۹۵