خبر تجدید و افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت مرکز آزمون مهارت بر اساس استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۴۳

مرکز آزمون مهارت پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد موفق گردید گواهینامه تایید صلاحیت خود را بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 تجدید نموده و دامنه تایید صلاحیت خود را از 2 آزمون مهارت به 11 مورد افزایش دهد.

ارزیابی مرکز آزمون مهارت پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد، در تاریخ 2/6/1400 الی 8/6/1400 توسط ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام شد و این مرکز موفق گردید بدون عدم انطباق، گواهینامه تایید صلاحیت خود را تجدید و دامنه تایید صلاحیت خود را افزایش دهد. بر اساس این گواهینامه مرکز آزمون مهارت برای انجام آزمون های مهارت در زمینه های میکروبیولوژی (جستجو و شمارش میکروارگانیسم ها)، باقیمانده سموم قارچی (مایکوتوکسین ها) و آلاینده های مواد غذایی (فلزات سنگین) در خوراک انسان و دام، خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو، خواص مکانیکی پلاستیک ها، فرآورده های لبنی، نوشیدنی ها، غلات و فرآورده های آن، فرآورده های نفتی و سیم و کابل (آزمون الکتریکی هادی و آزمون های ابعادی و خواص مکانیکی روکش) تایید صلاحیت گردید. 

مرکز آزمون مهارت استاندارد بنا به نیاز سازمان ملی استاندارد ایران با هدف ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها، از سال 1393 با تدوین و پیاده سازی استاندارد INSO-ISO-IEC 17043 آغاز به کار کرد و در اسفند 1395 موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد مذکور از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، گردید. این مرکز تا کنون بیش از 30 آزمون مهارت در زمینه های صنایع غذایی و کشاورزی، میکروبیولوژی، شیمیایی و پلیمر، فرآورده های نفتی، میکروبیولوژی، کالیبراسیون، ساختمانی و معدنی، مکانیک و فلز شناسی، برق و الکترونیک، آرایشی و بهداشتی و انگ فلزات گرانبها، برای آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد، آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ISO IEC 17025، آزمایشگاه های همکار سایر سازمان ها، آزمایشگاه های وابسته به واحدهای تولیدی و سایر آزمایشگاه های دارای تجهیزات و توانایی انجام آزمون ها، اجرا نموده است.  

گواهینامه تایید صلاحیت مرکز آزمون مهارت از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران قابل دسترس می باشد.

 

لینک گواهینامه تایید صلاحیت 

https://naciportal.isiri.gov.ir/portal/file/?561056/NACI.ab.102.pdf

 

 

 

 

 

۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۲۸
تعداد بازدید : ۴۰۵