مدیر تضمین کیفیت DBA

محتوی دوره:

  • آشنایی با اصول سیستم های مدیریت کیفیت مدیریت و دیگر روش ها و تکنیک های مدیریتی
  • تسلط به تکنولوژی و قابلیت های فنی بکار گرفته در سازمان، راهکارهای علمی و نوین مدیریت 
  • کسب رویکرد سیستماتیک در حل مسائل

DBA

 

 

۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۲۱
تعداد بازدید : ۷۱۱