برگزاری شورای پژوهشی پژوهشگاه استاندارد

یکصد و بیستمین شورای پژوهشی پژوهشگاه استاندارد در تاریخ 21 دی ماه سال 1400 برگزار شد. دراین جلسه طرح‌های پژوهشی و فناوری پیشنهادی از سوی اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده‌ها بررسی و سیزده طرح پژوهشی/ فناوری به تصویب رسید. لازم به ذکر است که ده طرح از محل اعتبار طرح های پژوهشی پژوهشگاه و سه طرح به صورت مشترک و برون سازمانی انجام خواهد شد. عناوین طرح های مصوب به شرح زیر می باشد:

۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۱۶
تعداد بازدید : ۴۵۲