اختتام طرح فناوری با عنوان " بررسی آزمون تصدیق عملکرد اتوکلاوهای پزشکی "

امــروزه عفونت­هــای بیمارســتانی یکــی از معضـلات اساسی سیستم­های بهداشتی و درمانی است. رعایت معیارهای کنترل عفونت براساس استانداردها، کلید اصلی پیش­گیری از این گونه عفونت­ها است. بی­تردید موثرترین، کم هزینه­ترین و مطلوب­ترین روش مبارزه با عفونت در هر زمان و مکان، جلوگیری از بروز آن است. اهمیت استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و نقش برجسته آن در کنترل عفونت­ها و پیشگیری از انتقال بیماری­ها، برای دست اندرکاران امور خدمات بهداشتی و درمانی امری واضح و بدیهی است. رعایت نکردن استانداردهای تجهیزات و موادپزشکی به طور قطع، آسیب­های جدی برای بیماران و حتی کادر درمانی را به دنبال دارد. با توجه به اهمیت نقش استریلیزاسیون در به حداقل رساندن خطر انتقال عفونت، فرایند استریلیزاسیون باید به طور منظم انجام و به منظور اطمینان از شرایط مناسب و موثر بودن آن، این فرایند به طور مستمر ارزیابی و پایش شود. در این پایش اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات استریلیزاسیون ازجمله اتوکلاوهای پزشکی نقش بسزایی در اطمینان از درستی کل فرایند استریلیزاسیون دارد. با اجرای این طرح فناوری زیرساخت های سخت­افزاری و نرم­افزاری لازم در آزمایشگاه استریلایزرهای پزشکی گروه پژوهشی مهندسی پزشکی در راستای آزمون و تصدیق عملکرد اتوکلاوهای پزشکی و بیمارستانی فراهم و بعضا بروزآوری گردید و درحال حاضر آزمایشگاه مذکور امکان ارزیابی عملکرد کامل این گروه از محصولات را دارا می باشد.

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۳۶
تعداد بازدید : ۳۵۵