دوره آموزشی تشریح الزامات ومستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها براساس استاندارد2017: 17025

دوره آموزشی تشریح الزامات ومستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها براساس استاندارد2017: 17025

محتوی دوره :

آشنایی با اصلاحات و تعاریف ارزیابی انطباق
آشنایی با ساختار تایید صلاحیت ملی و بین المللی
تشریح الزامات استاندارد به همراه مثال های متنوع
آشنایی با انواع طرح های گواهی محصولدوره آموزشی 17025
۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۲:۴۴
تعداد بازدید : ۳۵۱