ارتقاء مرتبه علمی خانم دکتر امینی فر عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

خانم دکتر مهرناز امینی فر عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند

دکتر مهرناز امینی فر عضو هیات علمی پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی و سرپرست گروه موادغذایی، حلال و کشاورزی در پژوهشگاه استاندارد به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

پیرو پنجمین جلسه از دوره نهم هیات ممیزه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران که در تاریخ 12 مهر ماه سال 1401 برگزار شد،  سرکار خانم دکتر مهرناز امینی فر عضو هیات علمی پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی موفق به ارتقاء مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری گردیده اند.

 

۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۵۴
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۵۳۱