دوره آموزشی مبانی ممیزی 2012-17020

دوره آموزشی مبانی ممیزی 2012-17020

محتوی دوره :

سازمان ایزو و کمیته ارزیابی انطباق CASCO
تایید صلاحیت و اعتبار بخشی
آشنایی با مفاهیم سیستم های مدیریت کیفیت و فرآیند آن بازرسی
آشنایی با تاریخچه استاندارد 17020
تسلط بر ساختار استاندارد 17020
تسلط بر محتوای استاندارد 17020
تسلط بر روش ممیزی الزامات استاندارد دوره آموزشی مبانی ممیزی2012-17020 17020
۳ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۰۱
تعداد بازدید : ۳۲۵