تشریح الزامات مستند سازی و ممیزی17025

تشریح الزامات مستند سازی و ممیزی17025

 

محتوای دوره :

تاریخچه استاندارد 17025
بررسی الزامات عمومی
بررسی الزامات ساختاری
بررسی الزامات  منابع
تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی 17025 بررسی الزامات فرآیند
بررسی الزامات سیستم کیفیت
۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۵۷
تعداد بازدید : ۲۹۹