جلسه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تدوین و الزام استانداردهای ماشین آلات معدنی

در راستای درخواست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر مظفری، در خصوص تدوین استاندارد تجهیزات و ماشین آلات معدنی غیراستاندارد به عنوان یکی از عوامل بازدارنده مهم در تکمیل زنجیره ایجاد حوادث معدنی، جلسه ای در تاریخ 8 بهمن ماه1402 در حضور سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد جناب آقای دکتر انصاری تشکیل گردید. در این جلسه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر مظفری و نیز دکتر نوری سرپرست پژوهشکده فناوری و مهندسی، خانم دکتر احمدی سرپرست گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی، مهندس قشقایی معاون مدیریت توسعه استاندارد و  آموزش های کاربردی و دکتر سعیدی رضوی عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد حضور داشتند.  در ادامه به بحث و تبادل نظر در خصوص تدوین استاندارد های 21 گانه مورد درخواست پرداخته شد و سپس مسیر کار از طریق همفکری بگونه‌ای که نتیجه مورد نظر با استفاده از خرد جمعی تعیین شود، مشخص شد.

رسانه جدید

۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۱۸:۱۰
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱,۲۵۶