پژوهشگاه استاندارد برگزار می کند: نحوه حل مسائل و مشکلات زندگی شغلی و خانوادگی (ویژه همکاران پژوهشگاه)

تاریخ برگزاری:
روز شنبه 1402/02/08 برای همکاران پژوهشکده های غذای و کشاورزی - فناوری و مهندسی - ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
روز یکشنبه 1402/02/09 برای همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی - ستاد پژوهشگاه
حضور برای تمامی همکاران محترم الزامی می باشد.

رسانه جدید

رسانه جدید

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۰:۱۱
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۹۷