برگزاری جلسه پژوهشکده فناوری و مهندسی با سازمان بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان

جلسه ای با مشارکت پژوهشکده فناوری و مهندسی، واحد نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- میز تخصصی بهینه سازی انرژی در سوم شهریور ماه برگزار گردید .
در راستای اجرای موافقت نامه 122-98/پ ب مورخ 98/04/01 ما بین سازمان ملی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان و پژوهشگاه استاندارد، جلسه ای با مشارکت پژوهشکده فناوری و مهندسی، واحد نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- میز تخصصی بهینه سازی انرژی در روز سوم شهریور ماه در محل معاونت نظارت بر اجرای استاندارد برگزار گردید .
در این جلسه مجریان طرح، به ارائه گزارش مرحله اول پروژه بازرسی انرژی 50 ساختمان اداری پایلوت در راستای اجرای طرح بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان، اصلاح قوانین و تحول بازار موصوف به EEEB پرداختند.


۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۴:۵۷
6A9F4B5D-BD49-445B-9584-AABB009BD36F |
تعداد بازدید : ۶۲۰