تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه استاندارد و شرکت کرون ایران کیش

پژوهشگاه استاندارد و شرکت کرون ایران کیش، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

پژوهشگاه استاندارد و شرکت کرون ایران کیش ۲۹ اردیبهشت ماه در دفتر ونک با هدف سامان‌دهی به مواد آزمایشگاهی و مواد مرجع در بازار و دسترسی آزمایشگاه‌های آزمون به مواد با کیفیت، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم نامه با هدف به اشتراک گذاشتن امکانات و ظرفیت های طرفین در زمینه راه اندازی و بهره برداری از آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون، تهیه و عرضه CRM، استانداردها، مواد آزمایشگاهی، محیط های کشت و تجهیزات آزمایشگاهی، تایید اصالت مواد آزمایشگاهی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، طراحی و اجرای پروژه های مشترک، همکاری در تهیه و توزیع مواد و تجهیزات مورد نیاز صنایع و سازمان های معتبر خصوصی و دولتی،  تاسیس شرکت دانش بنیان مشترک و ... به امضاء رسید. شایان ذکر است که مدت اعتبار این تفاهم نامه پنج سال است که در صورت موافقت طرفین مدت این همکاری قابل تمدید می باشد.

 

تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه استاندارد و شرکت کرون ایران کیش

 

تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه استاندارد و شرکت کرون ایران کیش

 

تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه استاندارد و شرکت کرون ایران کیش

 

 

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۰۹
تعداد بازدید : ۹۳۵