پایان طرح پژوهشی "بهبود عملکرد کنترل خودکار تحریک عمقی مغز به منظور کاهش لرزش در بیماری پارکینسون"

طرح پژوهشی با عنوان "بهبود عملکرد کنترل خودکار تحریک عمقی مغز به منظور کاهش لرزش در بیماری پارکینسون" در پژوهشگاه استاندارد در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹ به پایان رسید.
این طرح در مدت زمان ۶ ماه در پژوهشکده فناوری و مهندسی توسط محمدمهدی شرع پسند (هیات علمی گروه پژوهشی مهندسی برق) و علی توکلی گلپایگانی (هیات علمی گروه پژوهشی مهندسی پزشکی) به منظور افزایش عمر ایمپلنت‌های تحریک عمقی مغز و بهبود عملکرد آن در کاهش لرزش بیماران مبتلا به پارکینسون انجام شده است.
 
۱۳ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۳۹
تعداد بازدید : ۶۹۷