تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، تعدادی استاندارد ملی ایران در کمیته های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب شده و به چاپ رسید.
بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 
 
ردیف
عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
 ۱ بسته‌بندی-تعیین استالدهید باقی مانده در بطری‌ها و ظروف پلی اتیلن ترفتالات یا استفاده از دستگاه نمونه‌برداری فضای فوقانی به صورت استاتیکی اتوماتیک و کروماتوگرافی گازی با ستون موئئن مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله  روش آزمون  ۹۶۲۸
(تجدیدنظر اول)
معصومه جهانگیری 
 ۲ نساجی-راهنمای ارزیابی کاهش یا انتقال رنگ پارچه‌های رنگی در هنگام شستشو  راهنما  ۶۴۵۱
(تجدیدنظر اول)
 میلاد ولی بیگی
 ۳ کالاهای نساجی مراقبت از کودکان-الزامات ایمنی و روش‌های آزمون کیسه خواب کودکان مورد استفاده در تخت بچه  ویژگی و روش آزمون  ۲۰۲۸۵  میلاد ولی بیگی

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۲۱
تعداد بازدید : ۷۰۳